Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών

    Από: Startup Team

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (για τη 13η Σειρά), για τις Κατευθύνσεις:

(α) Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

(β) Τουρισμός

(γ) Ναυτιλία

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτύξει στελέχη, ικανά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα της Παροχής Υπηρεσιών μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, η οποία προσφέρεται από καταξιωμένους Καθηγητές, με τη συμμετοχή και επιφανών στελεχών μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων. Έχει αποδειχθεί, ότι οι απόφοιτοι του Προγράμματός μας στελεχώνουν με επιτυχία νευραλγικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα.

ΔΕΚΤΟΙ γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής των αιτήσεων είναι συνεχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως και 05/06/2015.

Για την έντυπη αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή/και στη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210 8203872 & στο mail: msmpart@aueb.gr