4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης: «Επενδύσεις σε πληθωριστικό περιβάλλον»

    Από: Startup Team
ethosGroup

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, σε μία Ημερίδα όπου όλοι οι κλάδοι της θεσμικής διαχείρισης θα συζητήσουν για τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις που επιφέρει ο πληθωρισμός στην επενδυτική τους στρατηγική.

Οι CEO των ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΧ, ανώτατα στελέχη τους και διαχειριστές κεφαλαίων, στελέχη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς, μέσα από 7 διαφορετικά πάνελ, θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν τους προβληματισμούς και τις ευκαιρίες των επενδύσεων σε πληθωριστικό περιβάλλον για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, για την ακίνητη περιουσία, τα εναλλακτικά κεφάλαια και τα Private Equity, αλλά και για τη διαχείριση των αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επιδιώκει να καθιερώσει το ετήσιο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης ως σημείο συνάντησης και αναφοράς του συνόλου των θεσμικών επενδυτών, ώστε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Ένωσης ως θεσμικού συμβούλου κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και πολιτικών, να συνεισφέρει στη διάχυση της συσσωρευμένης γνώσης της επαγγελματικής διαχείρισης, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματά της, και τη συμβολή της στο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και να επισημάνει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις για τις εταιρείες μέλη της Ένωσης.

Στο παρακάτω πρόγραμμα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για όλη τη θεματολογία και τους ομιλητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

(Αίθουσα Banquet)

 Υπεύθυνος Προγράμματος: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Συντονίστρια Εργασιών Συνεδρίου: Μαρίνα Βασιλικού, Γενική Διευθύντρια, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

 

09:15-10:00 Προσέλευση – Registration
10:00-10:10 Καλωσόρισμα:

Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

10:10-10:20

 

 

Χαιρετισμός:

Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) & του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

10:20-10:30

 

Χαιρετισμός:

Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

10:30-10:40

 

Χαιρετισμός:

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Οικονομικών

10:40-10:50 Ομιλία:

“Greek Economy Growth Prospects”

Γιώργος Τσόπελας, Chairman & Managing Director, McKinsey & Company, Greece & Cyprus

10:50-11:45 Panel Ι: «Οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας»

Συντονιστής: Γιώργος Τσόπελας, Chairman & Managing Director, McKinsey & Company, Greece & Cyprus

Ομιλητές:

·         Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) & του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

·         Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

·         Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

·         Καθ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

·         Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

·         Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

11:45-11:55 COFFEE BREAK – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
11:55-12:15

 

US Embassy in Athens – In conversation: “ US Investments in Greece”

·         Erik Holmgren, Counselor for Economic Affairs US Embassy Athens

·         Chris Aesopos, Chairman, Hellenic Fund & Asset Management Association, CEO Alpha Trust 

12:15-12:45

 

Panel ΙΙ: «Με τα μάτια των νέων, το μέλλον και η αποταμίευση»

Συντονιστές: Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director & Senior Partner, Boston Consulting Group

Χαρίκλεια Καφφέ, Consultant, Boston Consulting Group

Ομιλητές:

·         Anne-Sophie Fischer, Associate, Boston Consulting Group

·         Δημήτρης Παπακυριακόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

·         Μάριος Μάντζαρης, Data Analyst, Clio Muse Tours

12:45-13:05 Ομιλία:

«Τάσεις και προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα»

Σπύρος Παντελιάς,  Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας & Εξυγίανσης, Τράπεζα της Ελλάδος

13:05-13:50 Panel ΙΙΙ: «Επαγγελματική Ασφάλιση – Επαγγελματική Διαχείριση»

Συντονιστής: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Ομιλητές:

·         Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας

·         Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

·         Ελένη Κορίτσα, Πρόεδρος Δ.Σ., Τ.Ε.Α.-Ε.Θ.Ε. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

·         Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών

13:50-14:55 LUNCH BREAK – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
14:55-15:05 Ομιλία:

“Investing with Inflation”

Δήμος Αρχοντίδης, Chief Country Officer, Head of Investment Banking, Greece & Cyprus, Deutsche Bank

15:05-15:50 Panel ΙV: «Αμοιβαία Κεφάλαια – Επενδύοντας σε περιβάλλον πληθωρισμού»

Συντονιστής: Δήμος Αρχοντίδης, Chief Country Officer, Head of Investment Banking, Greece & Cyprus, Deutsche Bank

Ομιλητές:

·         Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

·         Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

·         Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Γραμματέας Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

·         Ηρακλής Μπαμπλέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

·         Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

15:50-16:05 COFFEE BREAK – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
16:05-16:15 Ομιλία:

“Investing in Greek Properties”

Γιώργος Κορμάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Resolute Group

 

16:15-17:00 Panel V: «Ελληνικές Α.Ε.Ε.Α.Π. – Επενδύοντας σε περιβάλλον πληθωρισμού»

Συντονιστής: Γιώργος Κορμάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Resolute Group

Ομιλητές:

 

·         Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Prodea Investments –  Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

·         Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Noval Property

·         Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος, TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

·         Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος Δ.Σ & Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, TRADE ESTATES A.E.E.A.Π.

·         Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, PREMIA A.E.E.A.Π.

·         Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, BriQ Properties A.E.E.A.Π.

 

   
17:00-17:45 Panel VI: « Επενδύσεις σε AIFs σε περιβάλλον πληθωρισμού»

Συντονιστής: Βασίλης Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.ΕΧ.

Ομιλητές:

·         Μάνος Δροσατάκης, Διευθυντής Επενδύσεων, IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

·         Αλέξανδρος Μαγκλάρας,  Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επενδύσεων, TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

·         Παναγιώτης Σαμαρτζής, Investment Technology & Risk Management Specialist, AssetWise CAPITAL MANAGEMENT

·         Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων & Μέλος Δ.Σ., ALPHA TRUST

 

17:45-18:00

 

Ομιλία:

“Greek Private Equity Evolution”

Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. Upstream, Εταίρος BigPi Ventures

18:00-18:45 Panel VII: «Οι επενδύσεις των Private Equity σε πληθωριστικό περιβάλλον»

Συντονιστής: Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. Upstream, Εταίρος BigPi Ventures

Ομιλητές:

·         Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος, EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

·         Τάκης Σολωμός, Partner, Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

·         Γιώργος Μαυρίδης, Πρόεδρος, SouthBridge Advisors Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

 

18:45-19:00

 

 

 

Ομιλία – Τοποθέτηση:

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Πρόεδρος, Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

19:00-19:10 Κλείσιμο Συνεδρίου

Μαρίνα Βασιλικού, Γενική Διευθύντρια, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

 

19:10-20:30 COCKTAILS