Η σημασία της ευέλικτης εργασίας για την επιχείρηση

    Από: Startup Team

Η αύξηση του χρόνου και του κόστους μετακινήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εφαρμογών cloud έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ευέλικτης εργασίας. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις φαίνεται να αγνοούν τις υποχρεώσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ευέλικτης εργασίας για τα στελέχη τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της REGUS – η οποία κατέγραψε τις απόψεις 44.000 στελεχών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων- η αύξηση του κόστους μετάβασης από και προς την δουλειά, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των διάφορων εργαλείων άμεσων μηνυμάτων και συνεργασίας οδηγούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο να υποστηρίζουν την περιστασιακή εξ’ αποστάσεως εργασία.

Η έρευνα κατέγραψε μεγάλη αύξηση στο ποσοστό επί του μισθού και στον χρόνο που ξοδεύει κανείς για να φτάσει στον χώρο εργασίας του. Δυο συνθήκες που επηρεάζουν όχι μόνο την απόδοση και την διάθεση του εργαζόμενου, αλλά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση νέων εργαλείων συνεργασίας, όπως τα Dropbox, Google Drive, Skype, What’s App κ.α. έχουν οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (72%) στο να ενθαρρύνουν την εργασία εξ’ αποστάσεως.

Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι πως ενώ οι επιχειρήσεις προωθούν την εξ’ αποστάσεως εργασία, δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία και πολλές φορές αγνοούν τις  νομικές, υγειονομικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις αυτού του εγχειρήματος, οι οποίες χρειάζονται μελέτη και κοστολόγηση.

Παράλληλα προκύπτει, πως δουλειά από το σπίτι σημαίνει και επένδυση σε ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή. Τα στοιχεία δείχνουν πως ενώ το 61% των εργαζομένων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί από το σπίτι σε δικό του χώρο, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν πως ο χώρος αυτός δεν είναι λειτουργικός και κατάλληλα εξοπλισμένος για επαγγελματική εργασία.

Σε αυτό το σημείο στέκεται και η Γενική Διευθύντρια της Regus για τα Βαλκάνια, κ. Κατερίνα Μάνου, η οποία υποστηρίζει πως: «Η περιστασιακή εξ’ αποστάσεως εργασία είναι μια τάση με πολλά πλεονεκτήματα για τους εργαζομένους και την επιχείρηση. Για να φέρει όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μη δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία καλείται να λύσει, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον με τις απαραίτητες υποδομές. Για αυτόν τον λόγο πρόσφατα εγκαινιάσαμε  στο Μαρούσι έναν πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο ισόγειο co-working space, ο οποίος προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία σε στελέχη και εργαζομένους ώστε να παραμείνουν παραγωγικοί και παράλληλα λύνει και όλα τα διαδικαστικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις.»