«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

    Από: Startup Team

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωάννινων (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών) και απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατόχους ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, αντίστοιχου ή συναφούς με το περιεχόμενο του Προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα συγκροτείται σε τέσσερα μαθήματα με συνολικό αριθμό 150 ωρών διδασκαλίας και 20 ώρες εξέτασης. Τα τέσσερα μαθήματα είναι:

• Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις

• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

• Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

• Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής με πτυχίο αντίστοιχο ή συναφές στο περιεχόμενο του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στον επιστημονικό τομέα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δίδεται σε αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Βιολογίας-Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Φυσικομαθηματικής Σχολής καθώς και αποφοίτους άλλων Τμημάτων με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμικής βιομηχανίας, του τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, όπου θα δηλώνουν τον τόπο παρακολούθησης αυτού.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (αίτηση και βιογραφικό) θα γίνεται σε φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών στο Βόλο, καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Σπουδών, Κοραή 43, Τ.Κ. 38333, Βόλος. Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Υπόψη κου. Σταμπουλή ή με email στην διεύθυνση: abarlas@uth.gr.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί ταχυδρομικά το αργότερο έως τις 23/06/2015.

Από το ΠΕΓΑ θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Η αναλυτική πρόσκληση και η σχετική αίτηση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περισσότερες Πληροφορίες και η αίτηση ενδιαφέροντος εδώ.