Επιδοτούμενο πρόγραμμα με επίδομα 1.246 για ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών

    Από: Startup Team
πηγή: getbusy.gr

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στην προσπάθεια του να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, θα υλοποιήσει προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 15 έως 29 ετών.

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα το πρώτο πρόγραμμα του κύκλου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά νέους 15 έως 29 ετών, με προτεραιότητα σε:

  • μακροχρόνια ανέργους, κατόχους ή μη κάρτας ανεργίας,
  • όσους δεν συμμετείχαν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών σε πρόγραμμα κατάρτισης,
  • όσους έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ενέργειες του προγράμματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Επαγγελματική συμβουλευτική

Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.246,30 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 952,17 ευρώ καθαρά.

Κατάρτιση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 2.250 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 1.719 ευρώ καθαρά.

Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 3.944 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο

διαβάστε περισσότερα εδώ:
getbusy.gr