7ο Risk Management & Compliance Forum

    Από: Startup Team

To 7o Risk Management & Compliance Forum (Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης) θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2015 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA).

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, κανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και το ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα, το forum περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

7ο Risk Management & Compliance Forum

Διαχείριση Προβληματικών Απαιτήσεων (Troubled Asset Management):

Η χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των μοντέλων διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με γνώμονα τη μείωση των προβλέψεων και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κινητήριο μοχλό των στόχων της αναδιάρθρωσης (restructuring plan) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, θα παρουσιασθούν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση και θα συζητηθούν τα βήματα που έχουν κάνει οι Τράπεζες για την υιοθέτηση νέων οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνικών μοντέλων με γνώμονα την προσαρμογή τους στο νέο εποπτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Το νέο Εποπτικό Πλαίσιο (The New Supervisory Landscape)

Η ανάληψη της εποπτείας από τον SSM (Single Supervisory Mechanism) γεννά την ανάγκη για υιοθέτηση νέων διαδικασιών και πλαισίου ελέγχων για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Διαφαίνεται πλέον πως ο ρόλος του SSM θα είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσεις των διαρκώς αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων είναι πολύ μεγάλες και οι Τράπεζες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουν περισσότερο από ποτέ και να τις ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι εποπτικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για τις διοικήσεις των Τραπεζών και να υπάρξει μια εξέλιξη από τη συνετή διαχείριση κινδύνων στη βέλτιστη διοίκηση βάσει κινδύνων (from Risk Management to Risk-based Management). Έμπειρα στελέχη θα αναλύσουν και θα συζητήσουν το ρόλο του SSM και πως το νέο εποπτικό μοντέλο επηρεάζει και διαμορφώνει σε νέες βάσεις το επιχειρηματικό μοντέλο των Τραπεζών.

 

Chief Risk Officers Panel:

Οι Chief Risk Officers (CROs) των Ελληνικών Τραπεζών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος και στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επιβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μονάδες διαχείρισης κινδύνων επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τόσο για εποπτικούς όσο και για επιχειρηματικούς λόγους υιοθετώντας νέα μοντέλα λειτουργίας και συμβολής τους στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

 

Η εκδήλωση απευθύνεται: Στις διοικήσεις των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν την ευθύνη στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης. Σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη πληροφορικής, οργάνωσης, treasury και οικονομικών διευθύνσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σε εταιρίες συμβούλων και εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρίες: Accenture, Clayton Euro Risk, Deloitte, EY, IBM, Qualco, SAS και Τειρεσίας – Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. Υποστηρικτής είναι η ΟΤΕ – Cosmote. Χορηγοί επικοινωνίας: Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, Retail Business, Free Money, Economia και Manager, χορηγοί ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Businessnews.gr, advertising.gr και Sofokleousin.gr και τηλεοπτικός χορηγός το SBC TV.

 

www.eede.gr/uploads/files/RiskForum_7th_020715.pdf

 

Σχετικά με το ΕΙΠ

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1985. Το Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Αποβλέπει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του και στη βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής με την ορθολογική εφαρμογή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κ. Ματίνα Σταυροπούλου στην ΕΕΔΕ, τηλ.:  210 2112000 (εσωτ. 710), fax: 210 2112037, e.mail: eip@eede.gr, www.eede.gr