Τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο ΙΤΕ και την Κρήτη: “Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την ασφαλή χρήση καινοτόμων νανοϋλικών”.

    Από: Startup Team
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής κ. Kenneth A. Dawson, Διευθυντής του Centre for BioNano Interactions (CBNI) του University College Dublin (UCD) της Ιρλανδίας, και ο Καθηγητής κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο από 15 έως 17 Ιουλίου 2015, κήρυξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ τις εργασίες του έκλεισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστας Φωτάκης.
Το Συνέδριο φιλοξένησε περίπου 150 επιστήμονες από κορυφαία ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας, όπως και εκπροσώπους του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA) και του Εργαστηρίου Χαρακτηρισμού Νανοτεχνολογίας (Nanotechnology Characterization Laboratory, NCL) των ΗΠΑ, του Εθνικού Κέντρου Νανοεπιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, κ.α.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου ελέγχου των προϊόντων νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας και την ασφαλή χρήση καινοτόμων υλικών στους τομείς νανοτεχνολογίας και νανοϊατρικής.  Τελικός στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μηχανισμών αξιολόγησης των κινδύνων και λήψης των κατάλληλων κανονιστικών αποφάσεων από τα όργανα της Πολιτείας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η επιτυχία των εργασιών και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης είχαν σαν αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων και της οργανωτικής επιτροπής να καθιερωθεί μία σειρά Διεθνών Συνεδρίων με θεματολογία τις κανονιστικές διατάξεις για τη χρήση νανοϋλικών που θα οργανώνεται ανά διετία στην Κρήτη.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου Ερευνητικών Υποδομών QualityNano (www.qualitynano.eu), το οποίο ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και την εφαρμογή καλών πρακτικών και τη διασφάλιση ποιότητας στην ασφαλή χρήση νανοϋλικών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο NANoREG (nanoreg.eu/), που είναι το πρώτο έργο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ με σκοπό την εύρεση των απαντήσεων που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές και τους νομοθέτες σε θέματα κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας από την χρήση νανοϋλικών, καθώς και το νέο Έργο Ευρωπαϊκής Υποδομής EU-NCL (European Nanomedicine Characterization Laboratory), που σκοπεύει στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό υλικών νανοϊατρικής για την αποτελεσματικότερη μεταφορά τους σε κλινικές εφαρμογές και στον ασθενή.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλων των συμμετεχόντων στο ΙΤΕ καθώς και ξενάγηση στις ερευνητικές υποδομές του ΙΗΔΛ. Η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα και η άριστη κατάρτιση του ερευνητικού προσωπικού προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες καθώς και την επιθυμία να έρθουν σε πιο στενή επαφή με το ΙΗΔΛ μέσω συνεργασιών στην Έρευνα.
Η επιτυχία του Συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει, για ακόμη μία φορά, τη δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε θέματα νανοεπιστημών και νανοτεχνολογίας σε μία περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. 

Σπύρος Αναστασιάδης
Διευθυντής ΙΗΔΛ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
Τηλ. 2810-391466, 391302
e-mail: spiros@iesl.forth.gr