Σύστημα Καταχώρισης CV & Θέσεων Εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Παν/μίου Κρήτης

    Από: Startup Team

Αξιότιμες/-οι κυρίες/-οι,

 

το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία που απευθύνεται στους/στις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση όσον αφορά στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας και την ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους. Στηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και στις ενέργειες μετάβασής τους στην αγορά εργασίας, ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο, καινοτόμο – πολυπαραμετρικό Σύστημα Καταχώρισης Βιογραφικών και Θέσεων Εργασίας (Matching & Alert System). Στο σύστημα αυτό, αφενός οι φοιτητές και πτυχιούχοι που αναζητούν εργασία, καταχωρίζουν το βιογραφικό τους σημείωμα, και αφετέρου οι εργοδότες (επιχειρήσεις / οργανισμοί) που αναζητούν στελέχη, καταχωρίζουν κενές θέσεις εργασίας με στόχο την αντιστοίχιση (matching) της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ειδοποίησης (alert) των φοιτητών / αποφοίτων και των επιχειρήσεων / φορέων της αγοράς εργασίας που έχουν καταχωριστεί σ’ αυτό.

 

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται:

(α) στην εξειδικευμένη αντιστοίχιση (matching) ανάμεσα στους εργοδότες, που ζητούν προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες / προσόντα και τους φοιτητές / αποφοίτους (όχι μόνο του Πανεπιστημίου Κρήτης), που αναζητούν εργασία και διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες / προσόντα

(β) στην άμεση ειδοποίηση (alert) των ενδιαφερομένων, όταν εντοπιστεί κάποια επιτυχής αντιστοίχιση

 

Το εν λόγω σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις / φορείς που αναζητούν προσωπικό, καθώς μέσω αυτού μπορούν:

  1. να καταχωρίζουν δωρεάν κενές θέσεις εργασίας,
  2. να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους πτυχιούχους / χρήστες του συστήματος που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας, καθώς επίσης να βλέπουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
  3. να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

 

Δεδομένης της χρησιμότητας του παραπάνω συστήματος, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης www.dasta.uoc.gr/career/ και να καταχωρίσετε διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών / αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης (επισυνάπτεται αρχείο με τις ειδικότητες). Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα να στελεχώσετε την επιχείρησή σας με καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και να συμβάλλετε στην προσπάθεια του Γραφείου Διασύνδεσης για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών / αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Καθηγητής Μηνάς Βλάσσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γραφείου Διασύνδεσης Παν/μίου Κρήτης