Η εκπαίδευση αλλιώς – Το QS Top Universities καινοτομεί αξιολογώντας τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου

    Από: Startup Team
πηγή: huffingtonpost.gr

Συνολικά 12 εκατομμύρια νέοι και επαγγελματίες επισκέπτονται το QS Top Universities, τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης πανεπιστημίων, προκειμένου να ενημερωθούν για το επίπεδο των πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο. Κι αυτό γιατί τα αποτελέσματα τα οποία παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του QS Top Universities προκύπτουν μέσω της έμφασης η οποία δίδεται τόσο στο μέγεθος όσο και την οικονομική ευμάρεια των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων τους σε σημαντικούς τομείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας στον υποψήφιο φοιτητή προκειμένου εκείνος να βρει και να επιλέξει το καταλληλότερο για εκείνον πανεπιστήμιο.

Το QS Top Universities λαμβάνοντας υπ’ όψιν κριτηρία τα οποία στο παρελθόν δεν καλύπτονταν από το ranking system κατάφερε να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης των πανεπιστημίων.

Η εκπαίδευση αλλιώς - Το QS Top Universities καινοτομεί αξιολογώντας τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου

Κι αυό γιατί διαπιστώθηκε ότι για τη σωστή στατιστική παρουσίαση ενός πανεπιστημίου θα έπρεπε να λαμβάνονται υπ’ όψιν ξεχωριστές βαθμολογήσεις για τον κάθε τομέα συμβολής στη συνολική αξιολόγηση.

Ειδικότερα:

Η αξιολόγηση γίνεται με 0 έως 5+ αστέρια, χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως είναι η απασχολησιμότητα στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση, ο διεθνής προσανατολισμός του ιδρύματος, η καινοτομία, οι εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων, και δίνει στο κάθε πανεπιστήμιο μία συνολική αξιολόγηση.

Το σύστημα αξιολόγησης του QS Top Universities γίνεται περισσότερο κατανοητό εάν λάβουμε υπ΄όψιν μας το Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων / Υποδομών, της Εταιρικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας / Στήριξης των φοιτητών έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια (5 stars).

Πιο αναλυτικά:

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της διδασκαλίας αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεθοδολογία που ακολουθείται για την έκβαση των αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό το λόγο και η βαθμολόγηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με 5 αστέρια αποδεικνύει την ακαδημαϊκή του υπεροχή και την ανταγωνιστική του θέση στην παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο τομέας της διεθνοποίησης αξιολογεί κατά πόσο το πανεπιστήμιο έχει διεθνή προσανατολισμό στον τρόπο λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που ψάχνουν ολοένα και περισσότερο στους νεοπροσλαμβανόμενους υποψήφιους οι εργοδότες που εκπροσωπούν κάποιες από τις πιο σεβαστές εταιρίες στον κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει βαθμολογηθεί με 4 αστέρια (4 stars) στον τομέα της Απασχολησιμότητας, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας και αυτό θεωρείται τεράστια επιτυχία καθώς η συνολική του αξιολόγηση με 4 αστέρια (4 stars) το κατατάσσει στην ίδια θέση με κορυφαία βρετανικά και αμερικάνικα πανεπιστήμια.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
huffingtonpost.gr