Έχεις μια καλή ιδέα καινοτομίας για την επιχείρησή σου και θέλεις να την αναπτύξεις;

    Από: Startup Team
πηγή: www.epixeiro.gr/ειδήσεις/επενδυτικές-υπηρεσίες/29313-έχεις-μια-καλή-ιδέα-καινοτομίας-για-την-επιχείρησή-σου-και-θέλεις-να-την-αναπτύξεις

Μέσα από τη , οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν την καινοτομική τους διάσταση και την ανταγωνιστικότητας τους.

Η υποστήριξη έχει στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διερεύνηση καινοτομικών δυνατοτήτων τους μέσα από την καθοδήγηση για την αποτελεσματική ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτομιών.

Η συμβουλευτική πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες καινοτομίας διαρκεί τρεις μήνες και με την ολοκλήρωση της, η επιχείρηση λαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο καινοτομίας που θα τη βοηθήσει να αναπτύξει τη στρατηγική της.

Τι μου προσφέρει

Η συμβουλευτική σε θέματα καινοτομίας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσεις την καινοτομική δυναμική της επιχείρησης σου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης.

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης της καινοτομίας και το αντικείμενο της επιχείρησης σου με την υποστήριξη του συμβούλου καινοτομίας:

  • λαμβάνεις έναν αναλυτικό οδηγό καινοτομίας και καλών πρακτικών,
  • εξετάζεις με τη βοήθεια του συμβούλου την καινοτομική διάσταση της επιχείρησης σου
  • εντοπίζεις τις επικρατέστερες ιδέες, οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας καινοτομίας, που θα ενδυναμώσει την επιχείρηση σου
  • επιλέγεις με την καθοδήγηση του συμβούλου την καινοτομία, όπου θα αναπτύξεις
  • αξιολογείς όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας
  • διερευνάς του τρόπους που θα αξιοποιήσεις την αναπτυσσόμενη καινοτομία
  • αποτυπώνεις τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης

Με την ολοκλήρωση της υποστήριξης θα έχεις στα χέρια σου ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την εισαγωγή της καινοτομίας σου. Η υποστήριξη πραγματοποιείται από έμπειρους και καταρτισμένους συμβούλους καινοτομίας, στο χώρο της επιχείρησης σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για σένα ή την επιχείρηση σου και έχει διάρκεια τρεις μήνες.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη και πως μπορώ να ωφεληθώ

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη δράση είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων ως προς την καινοτομική τους ικανότητα με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια τους με ρεαλιστικούς και συνεπείς όρους, ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να έχουν μακροχρόνια θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους.

Αν η επιχείρηση σου διαθέτει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων, έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ και…

  • σκοπεύεις να αναπτύξεις ή να εισάγεις κάποια καινοτομία,
  • βρίσκεσαι σε διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης καινοτομίας,
  • έχεις αναπτύξει και εισάγει κάποια καινοτομία και θες να την αναπτύξεις παραπάνω ώστε να την αξιοποιήσεις,