ΕΚΠΑ “Επιχειρηματικότητα στην Πράξη”

    Από: Startup Team

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος “Η επιχειρηματικότητα στην Πράξη” από το ΕΚΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων και δημιουργικών ανθρώπων σε θέματα που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Βασική επιδίωξη η προετοιμασία για τη δημιουργία μιας επιχείρησης να διεξαχθεί συντονισμένα και μέσα από μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία δράσης και ανάδρασης για τους συμμετέχοντες . Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια για την οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης. Παράλληλα να αναπτύξουν σταδιακά τα στοιχεία που θα αποτελέσουν μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου (business model). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες να έχουν καταστρώσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη της επιθυμητής δραστηριότητας (business plan).

Στο Πρόγραμμα δίνεται  έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και επίλυση ερωτημάτων για την υλοποίηση και λειτουργία μιας επιχειρηματικής δράσης και βασίζεται στις αρχές της «Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης» (Lean startup). Οι εισηγητές έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ, επιχειρηματική στρατηγική και δημιουργία επιχειρήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται ομιλίες στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας για να μεταφέρουν πολύτιμες εμπειρίες και βιώματα των ανθρώπων της αγοράς στους νέους και υποσχόμενους επιχειρηματίες.

Ο συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών του Προγράμματος είναι 115. Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, κάθε 15 ημέρες ώστε να διευκολύνει άτομα από την περιφέρεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών και στη συνέχεια αναλαμβάνουν εντός τριών (3) μηνών να ολοκληρώσουν το επιχειρηματικό πλάνο υπό την επίβλεψη καθηγητή. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 23 Οκτωβρίου ενώ τα μαθήματα ξεκινούν Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες epefa.econ.uoa.gr και στο 210 368 9460.