Πρότυπα και Λογισμικό για Οικοσυστήματα Νησιών: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού» (ma.ellak.gr),oργανώνουμε ONLINE σχολείο-σεμινάριο προτυποποίησης και ανοιχτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα “Πρότυπα και Λογισμικό για Οικοσυστήματα Νησιών: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks”.

Ποιοί είμαστε;

– Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η Μονάδα Αριστείας ΑνοικτούΛογισμικούτου Παν. Αιγαίου, σε συνεργασία με το ΕργαστήριοΔιοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) και τo Εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab)

– Η Ομάδα Λογικής και Τυπικών Μεθόδων λ-ForM του Εργαστηρίου Αλγοριθμικών Εφαρμογών και Λογικής του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής ΕΜΦΕ του ΕΜΠ

 

Πότε-Πού-Τί;

Το σχολείο-σεμινάριο θα διαρκέσει  5ημέρες και θα διεξαχθεί, εντός του Οκτωβρίου (ημερομηνίες: 19-20-21.10 και 26-27.10) στους χώρους του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).

 

Στη διάρκεια του σχολείου-σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν θέματα όπως:

α) πρότυπα, απαιτήσεις, διαχείριση και λογισμικό απεικόνισης δικτύων σε νησιά του Αιγαίου με έμφαση τη βελτιστοποίηση των μεταφορών (island multi-hopping)

β) πρότυπα και λογισμικό για την διαχείριση της βιωσιμότητας των νησιών (socio-economic sustainability and information efficiency)

Το σχολείο/σεμινάριο θα έχει πρωινές και απογευματινές συνεδριάσεις και περιλαμβάνει μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις, σχεδιασμό και ανάλυση λογισμικού.

 

Site: goo.gl/4jt22W

Εγγραφή:ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4926

Προθεσμία Εγγγραφής;15.10.2015

Συμμετοχή δωρεάν (κατόπιν επιλογής, περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Σε ποιούς απευθυνόμαστε;

Σε φοιτητές-τήτριες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και σε νέους-νέες επιστήμονες στους τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).