Ημερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία”

    Από: Startup Team

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και

το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Ημερίδα με τίτλο “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία” διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 (09.30-15.00), στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος (Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη).

 

Τα επιστημονικά και πολιτιστικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν έναν τεράστιο όγκο έγκριτης γνώσης για κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας – έναν θησαυρό, η δυνατότητα πρόσβασης στον οποίο επηρεάζει και καθορίζει την προαγωγή της έρευνας, την πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας. Ταυτόχρονα, έχουν πολλαπλασιαστική αξία για τις κοινότητες χρηστών που επιζητούν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, με σκοπό την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την ψυχαγωγία, την προσωπική τους καλλιέργεια.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέσα από πρότυπες ηλεκτρονικές υποδομές και ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών, συσσωρεύει, τεκμηριώνει και διατηρεί την ελληνική επιστημονική και πολιτιστική παραγωγή, με σκοπό τη διάθεσή της εντός και εκτός Ελλάδος και τη μακροχρόνια φροντίδα για την ψηφιακή διαφύλαξή της. Κεντρικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και της ερευνητικής δραστηριότητας, η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση για όλους, το άνοιγμα των αποτελεσμάτων της επιστήμης ως πηγής καινοτομίας, η τεκμηρίωση με στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, τα δημιουργικά παραδείγματα αξιοποίησης του πλούτου των ελληνικών  πολιτιστικών δεδομένων στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

 

Με αφετηρία το κοινό ενδιαφέρον για τα παραπάνω και με κοινή στόχευση, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες έρευνας και πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκινούν τη συνεργασία τους και διοργανώνουν την ημερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία”.

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι οριζόντιες δραστηριότητες του ΕΚΤ που αφορούν το σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητες και τους διαμορφωτές πολιτικών. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες προς τους φορείς που ενισχύουν τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους: την ενίσχυση της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science), τη μέτρηση της ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΕΚΤ στους τομείς του πολιτισμού, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα των συνεργασιών του με έγκριτους φορείς της Βόρειας Ελλάδας.

 

Η παρουσίαση θα δώσει τη βάση για μία γόνιμη συζήτηση για μελλοντικές δράσεις που αξιοποιούν τα συσσωρευμένα και διασυνδεδεμένα δεδομένα και εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπλέον, θα αναδείξει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης στους παραπάνω τομείς, στην αντιμετώπιση των οποίων το ΕΚΤ, ως φορέας εθνικής εμβέλειας, θα μπορούσε να συμβάλει.

 

Η ενεργός συμμετοχή των φορέων έρευνας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, του ανθρωποδικτύου τους, αλλά και των πολιτών της στο διεθνές γίγνεσθαι για την ανοικτή επιστήμη, μέσω και της συνεργασίας με το ΕΚΤ, αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στην έρευνα, τη δημιουργική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-07

 

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

 

Ημερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία”

www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-07

 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

www.teloglion.gr/

 

 

Επικοινωνία για δημοσιογράφους

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.gr

www.ekt.gr | web.ekt.gr

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.


Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες από οπουδήποτε, οποτεδήποτε.


Με εκτεταμένο δίκτυο εγκαθιδρυμένων συνεργασιών με διεθνείς φορείς και με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου στην Ελλάδα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα, και με προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ διακρίνεται για την εξωστρέφεια, τη συνέπεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του.