Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων κατά της διάρκεια της διεθνούς έκθεσης τουρισμού ΙΤΒ 2016

    Από: Startup Team

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του Τουρισμού θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “ΙΤΒ 2016: New business opportunities in the tourism sector” που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο το διάστημα 10-11 Μαρτίου 2016 στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού ΙΤΒ 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network – Hellas.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων : Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού από όλο τον κόσμο σχετικά με τη δημιουργία νέων προορισμών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιατρικός, αγροτουρισμός, τουρισμός φύσης, πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός), την ενίσχυση της ενιαίας τουριστικής αγοράς στην Ευρώπη, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην τουριστική βιομηχανία με τη συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων (clusters).

Παράλληλα με την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα διοργανωθεί σεμινάριο ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τουριστική βιομηχανία, καθώς και ξεναγήσεις (guided tours) σε σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού στη Περιφέρεια του Βερολίνου.Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους για την κατάθεση προτάσεων σε επικείμενες προσκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού.

Διαδικασία συμμετοχής : Η έκθεση ΙΤΒ αποτελεί βαρόμετρο για την ελληνική τουριστική βιομηχανία, προσελκύοντας 10.000 εκθέτες από 180 χώρες. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016 μέσω της ιστοσελίδας: www.b2match.eu/itb2016/registration.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Παναγιώτη Ιγνατιάδη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Γραφείο Κρήτης , τηλ: 2810 391954, email: ignatiadis@help-forward.gr