Στις 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται τελικά το 7ο Risk Management & Compliance Forum

    Από: Startup Team

Το Risk Management & Compliance Forum διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένα forum ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πραγματοποιείται στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και με το PRMIA (Professional Risk Managers Association) και αποτελεί την κορυφαία συνάντηση με αναγνωρίσιμο στίγμα στο χώρο της Διαχείρισης κινδύνων και της Συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το συνέδριο εστιάζεται στις παρακάτω περιοχές, οι οποίες θα αναλυθούν από έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται στους επιμέρους τομείς:

Διαχείριση Προβληματικών Απαιτήσεων (Troubled Asset Management)

Η χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των μοντέλων διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με γνώμονα τη μείωση των προβλέψεων και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κινητήριο μοχλό των στόχων της αναδιάρθρωσης (restructuring plan) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, θα παρουσιασθούν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση και θα συζητηθούν τα βήματα που έχουν κάνει οι Τράπεζες για την υιοθέτηση νέων οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνικών μοντέλων με γνώμονα την προσαρμογή τους στο νέο εποπτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το νέο εποπτικό τοπίο (The New Supervisory Landscape)

Η ανάληψη της εποπτείας από τον SSM (Single Supervisory Mechanism) γεννά την ανάγκη για υιοθέτηση νέων διαδικασιών και πλαισίου ελέγχων για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Διαφαίνεται πλέον πως ο ρόλος του SSM θα είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προκλήσεις των διαρκώς αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων είναι πολύ μεγάλες και οι Τράπεζες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουν περισσότερο από ποτέ και να τις ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι εποπτικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για τις διοικήσεις των Τραπεζών και να υπάρξει μια εξέλιξη από τη συνετή διαχείριση κινδύνων στη βέλτιστη διοίκηση βάσει κινδύνων (from Risk Management to Risk-based Management).

Έμπειρα στελέχη θα αναλύσουν και θα συζητήσουν το ρόλο του SSM και πώς το νέο εποπτικό μοντέλο επηρεάζει και διαμορφώνει σε νέες βάσεις το επιχειρηματικό μοντέλο των Τραπεζών.

CROs Panel

Οι Chief Risk Officers (CROs) των Ελληνικών Τραπεζών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος και στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επιβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μονάδες διαχείρισης κινδύνων επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τόσο για εποπτικούς όσο και για επιχειρηματικούς λόγους υιοθετώντας νέα μοντέλα λειτουργίας και συμβολής τους στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: Accenture, Clayton Euro Risk, Deloitte, E&Y, IBM, Manifest, Qualco, SAS και Τειρεσίας. Υποστηρικτές είναι η COSMOTE και η ICAP Group. Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι τα έντυπα: Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, Retail Business, free money, Economia publishing-Οικονομική Επιθεώρηση και Manager. Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας είναι τα: advertising.gr, businessnews.gr, businessfile, Economia.gr και Sofokleousin.gr. Τηλεοπτικός χορηγός είναι το SBCTV.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.eede.gr/uploads/files/RiskForum_7th_221215.pdf

Σχετικά με το ΕΙΠ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1985. Το Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Αποβλέπει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του και στη βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής με την ορθολογική εφαρμογή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΕΔΕ, κ. Ματίνα Σταυροπούλου, τηλ 210-2112000 (εσωτ. 710), eip@eede.gr, www.eede.gr

Στις 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται τελικά το 7ο Risk Management & Compliance Forum

Το Risk Management & Compliance Forum διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένα forum ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πραγματοποιείται στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και με το PRMIA (Professional Risk Managers Association) και αποτελεί την κορυφαία συνάντηση με αναγνωρίσιμο στίγμα στο χώρο της Διαχείρισης κινδύνων και της Συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το συνέδριο εστιάζεται στις παρακάτω περιοχές, οι οποίες θα αναλυθούν από έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται στους επιμέρους τομείς:

Διαχείριση Προβληματικών Απαιτήσεων (Troubled Asset Management)

Η χρηματοοικονομ