2ος κύκλος 110 ωρών – Certificate in Digital Marketing με διεθνή πιστοποίηση Από την Ελληνοαμερικανική Ένωση

    Από: Startup Team

O 2ος κύκλος του Certificate in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ξεκινά στις 21/1/2016, ανανεωμένος και αυξημένος στις 110 ώρες. Στόχος μας είναι να ξεκινήσετε άμεσα να εργάζεσθε στο χώρο ή να προωθήσετε τη δική σας επιχείρηση στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους τομείς του Digital Marketing: Web sites, SEO, Web Analytics, Social, PPC, Content, Mobile, email campaigns, με 30% θεωρία και 70% πρακτική. Επιπλέον εφαρμόζετε τις γνώσεις που θα αποκομίσετε από όλες τις ενότητες του προγράμματος σε μια ομαδική εργασία (digital project), επιλέγοντας από: ένα digital marketing plan, ένα social media plan ή ένα media plan, εξασκώντας παράλληλα ικανότητες παρουσιάσεων (presentation skills).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 13 εξειδικευμένοι επαγγελματίες από διακεκριμένα digital agencies και digital media. Οι 110 ώρες εκπαίδευσης σας προετοιμάζουν επίσης για τις διεθνείς πιστοποιήσεις OMCA™ και OMCP®, προσφέροντας τη δυνατότητα πιστοποίησης από 3 ανεξάρτητους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, την Market Motive® και την OMCP®.

Σας αφορά αν είστε: εργαζόμενοι στο χώρο του του Marketing, της Επικοινωνίας, των Πωλήσεων, ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων – νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να αυξήσουν άμεσα τις πωλήσεις και την προβολή τη επιχείρησής τους στο διαδίκτυο – επιχειρηματίες που χρειάζονται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες digital marketing που λαμβάνουν από τρίτους, απόφοιτοι σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Marketing-Διοίκησης-Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων-Πληροφορικής με κατεύθυνση σε marketing, πωλήσεις, επικοινωνία.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από 21/1/2016 έως 8/4/2016 απογευματινές ώρες στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα. Προνομιακή τιμή συμμετοχής μέχρι τις 7/1/2016.

Πληροφορίες/εγγραφές:  Ελληνοαμερικανική Ένωση, 210-3680907, digital.hau.gr, training@hau.gr

O 2ος κύκλος του Certificate in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ξεκινά στις 21/1/2016, ανανεωμένος και αυξημένος στις 110 ώρες.  Στόχος μας είναι να ξεκινήσετε άμεσα να εργάζεσθε στο χώρο ή να προωθήσετε τη δική σας επιχείρηση στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους τομείς του Digital Marketing: Web sites, SEO, Web Analytics, Social, PPC, Content, Mobile, email campaigns, με 30% θεωρία και 70% πρακτική. Επιπλέον εφαρμόζετε τις γνώσεις που θα αποκομίσετε από όλες τις ενότητες του προγράμματος σε μια ομαδική εργασία (digital project), επιλέγοντας από: ένα digital marketing plan, ένα social media plan ή ένα media plan, εξασκώντας παράλληλα ικανότητες παρουσιάσεων (presentation skills).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 13 εξειδικευμένοι επαγγελματίες από διακεκριμένα digital agencies και digital media. Οι 110 ώρες εκπαίδευσης σας προετοιμάζουν επίσης για τις διεθνείς πιστοποιήσεις OMCA™ και OMCP®, προσφέροντας τη δυνατότητα πιστοποίησης από 3 ανεξάρτητους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, την Market Motive® και την OMCP®.

Σας αφορά αν είστε: εργαζόμενοι στο χώρο του του Marketing, της Επικοινωνίας, των Πωλήσεων, ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων –  νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να αυξήσουν άμεσα τις πωλήσεις και την προβολή τη επιχείρησής τους στο διαδίκτυο – επιχειρηματίες που χρειάζονται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες digital marketing που λαμβάνουν από τρίτους, απόφοιτοι σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Marketing-Διοίκησης-Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων-Πληροφορικής με κατεύθυνση σε marketing, πωλήσεις, επικοινωνία.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από 21/1/2016 έως 8/4/2016 απογευματινές ώρες στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα.  Προνομιακή τιμή συμμετοχής μέχρι τις 7/1/2016.

Description: Z:PublicEAE LOGOShau_logo_n_gr.jpgΠληροφορίες/εγγραφές:  Ελληνοαμερικανική Ένωση, 210-3680907, digital.hau.gr, training@hau.gr