Επιτυχής συνεργασία AIRBUS DS – Πρίσμα Ηλεκτρονικά

    Από: Startup Team

H Πρίσμα Ηλεκτρονικά ABEE ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση του έργου Solar Orbiter για την AIRBUS DS Αγγλίας.

Η αποστολή του δορυφόρου Solar Orbiter για την παρακολούθηση των διαφόρων φαινομένων – συμπεριφοράς του Ήλιου αποτελεί μια συνεργασία της ESA και NASA και οι προσδοκίες για νέες ανακαλύψεις είναι υψηλές.

Το έργο αφορούσε σε κατασκευή πολύπλοκων καλωδιώσεων, με προδιαγραφές διαστήματος, που υλοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Πρίσμα Ηλεκτρονικά και που θα χρησιμοποιηθούν σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι-δοκιμασίες  του δορυφόρου, με προσομοίωση.

Τα παραδοτέα δοκιμάσθηκαν από έμπειρους σε τεχνολογίες διαστήματος τεχνικούς ,  αρχές Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Airbus DS UK στο Stevenage της Αγγλίας και χαρακτηρίσθηκαν ‘ως εξαιρετική ανταπόκριση’.

Η επιτυχία της Εταιρείας αποτελεί ηθική ικανοποίηση για το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της και επιβεβαιώνει τις παραγωγικές δυνατότητες της Πρίσμα Ηλεκτρονικά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου της Αεροδιαστημικής.

Prisma Electronics SA

Developing locally, Competing Globally

Παράγουμε τοπικά, Ανταγωνιζόμαστε παγκοσμίως

Επιτυχής συνεργασία AIRBUS DS – Πρίσμα Ηλεκτρονικά

H Πρίσμα Ηλεκτρονικά ABEE ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση του έργου Solar Orbiter για την AIRBUS DS Αγγλίας.

Η αποστολή του δορυφόρου Solar Orbiter για την παρακολούθηση των διαφόρων φαινομένων – συμπεριφοράς του Ήλιου αποτελεί μια συνεργασία της ESA και NASA και οι προσδοκίες για νέες ανακαλύψεις είναι υψηλές.

Το έργο αφορούσε σε κατασκευή πολύπλοκων καλωδιώσεων, με προδιαγραφές διαστήματος, που υλοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Πρίσμα Ηλεκτρονικά και που θα χρησιμοποιηθούν σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι-δοκιμασίες  του δορυφόρου, με προσομοίωση.

Τα παραδοτέα δοκιμάσθηκαν από έμπειρους σε τεχνολογίες διαστήματος τεχνικούς ,  αρχές Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Airbus DS UK στο Stevenage της Αγγλίας και χαρακτηρίσθηκαν ‘ως εξαιρετική ανταπόκριση’.

Η επιτυχία της Εταιρείας αποτελεί ηθική ικανοποίηση για το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της και επιβεβαιώνει τις παραγωγικές δυνατότητες της Πρίσμα Ηλεκτρονικά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου της Αεροδιαστημικής.

Prisma Electronics SA

Developing locally, Competing Globally

Παράγουμε τοπικά, Ανταγωνιζόμαστε παγκοσμίως