microSTARS : Ευκαιρίες παροχής μικροχρηματοδοτήσεων και επιχειρηματικής υποστήριξης σε ανέργους και πολύ μικρές επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Για τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότηση για την ίδρυση και την ανάπτυξη start ups καθώς και μικρών επιχειρήσεων από τα δύο πιλοτικά Κέντρα (BDS) που θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, ενημερώθηκαν άνεργοι και επιχειρηματίες του Νομού Κιλκίς στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου«microSTARS» που διοργάνωσε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 το ΚΕΠΑ στο Κιλκίς με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κιλκίς, στο πλαίσιο του έργου «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής» με ακρωνύμιο «microSTARS» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΚΕΠΑ κ. Νικόλαου Ευθυμιάδη και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κιλκίς κ. Παύλου Τονικίδη. Ο κ. Ν. Ευθυμιάδης από την πλευρά του τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε νηπιακό ακόμη στάδιο όσον αφορά στις μικροπιστώσεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και ότι το χάσμα αυτό προσπαθεί να γεφυρώσει η πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ μέσα από το έργο «microSTARS», αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από την ΕΕ και το εξωτερικό. Απ’ τη μεριά του, ο κ. Τονικίδης ανέδειξε τη σημασία που θα έχει για την περιοχή του Κιλκίς η πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης (BDS) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του έργου «microSTARS» κ.Νεοκλής Στάμκος, στέλεχος του ΚΕΠΑ, παρουσίασε την ταυτότητα του έργου και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτού, τονίζοντας τις ωφέλειες για τον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Νομό Κιλκίς αλλά και στο Νομό Θεσσαλονίκης από τη λειτουργία των δύο Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – BDS (Βusiness Development Services). Επίσης, ο κ. Ν. Στάμκος υπογράμμισε πως σκοπός του έργου «microSTARS» είναι η δημιουργία βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή με την ενίσχυση της ικανότητας και της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το έργο έχει στόχο να βελτιωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μικρο-επιχειρηματιών και των ανέργων, να δοθούν κίνητρα στους ανέργους ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η μεταφορά εμπειριών και τεχνικών σε επιχειρήσεις της περιοχής, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τέλος ο κ. Στάμκος ανακοίνωσε ότι η πιλοτική λειτουργία των δύο Κέντρων ξεκινά στις αρχές Φεβρουαρίου και προέτρεψε το Επιμελητήριο να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Καρδίτσας και Εκπρόσωπος του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SES-net κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, ο οποίος τόνισε ότι η χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα, σημείωσε, δεν υπάρχει ακόμη αγορά κοινωνικής χρηματοοικονομικής, έχοντας ως κύριες ελλείψεις την απουσία ενός κατάλληλου μέσου χρηματοδότησης από την πλευρά της προσφοράς στις επιχειρήσεις, την έλλειψη επενδυτικής ετοιμότητας από την πλευρά της ζήτησης και την έλλειψη ενδιάμεσων φορέων που μπορούν να γεφυρώσουν τη ζήτηση και την προσφορά, προσφέροντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ακολούθως, το λόγο έλαβαν οι εμπειρογνώμονες από το Microfinance Centre (MFC). Συγκεκριμένα, ο κ. Piotr Korynski αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές για τη λειτουργία των BDS, ενώ ο κ. Artur Munteanu παρουσίασε στοιχεία για τις μικροπιστώσεις και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, μεταξύ των πλεονεκτημάτων των Κέντρων BDS αναφέρθηκαν η συσχέτιση των υπηρεσιών με τις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης στο επίπεδο που λειτουργεί η ίδια η επιχείρηση, η προσβασιμότητα των υπηρεσιών για τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων, η υποστήριξη της επιχείρησης ως προς τη διασύνδεση της με τις αγορές, η παροχή των υπηρεσιών σε συνεχή βάση και η αναπροσαρμογή τους ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματιών και των μεταβαλλόμενων αγορών και τέλος, η παροχή των υπηρεσιών αυτών από κατάλληλο προσωπικό που αντιλαμβάνεται τους επιχειρηματίες και τον τρόπο ζωής τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση, όπου οι εισηγητές, απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Πριν το κλείσιμο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑ κ. Ν. Ευθυμιάδης και ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Καρδίτσας και Εκπρόσωπος  του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SES-net κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης υπεγράψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΠΑ και του Δικτύου SES-net για την παροχή των  μικροπιστώσεων στους δικαιούχους που θα επιλεγούν στο πλαίσιο του έργου, επισφραγίζοντας την από κοινού προσπάθεια των δύο φορέων για τη δημιουργία ενός ικανού φορέα για την παροχή μικροπιστώσεων και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις και ανέργους.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ κ. Σπύρος Σκοτίδας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, καθώς και εκπρόσωποι του εταίρου του έργου Microcredit Foundation Horizonti από την ΠΓΔΜ η Mrs. Snezana Stojanovska και η Mrs.Vesna Atanasova.

Το έργο «microSTARS» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς για την Ελλάδα και η Περιφέρεια της Πελαγονίας (Μπίτολα και Πρίλεπ) για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο “microSTARS” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Έργου στη διεύθυνσηwww.microstarsproject.eu.