Κοστολόγηση και Τιμολόγηση για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

    Από: Startup Team

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών, από τις πιο απλές έως τις πλέον σύνθετες διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών εξυπηρετεί δύο στόχους:

 • την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών
 • την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν δυνάμει και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών μιας Επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε Startup εταιρείες, σε νέους Επιχειρηματίες και σε όσους εργάζονται η επιθυμούν να εργαστούν σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

 • Λειτουργική διάρθρωση της επιχείρησης
 • Πραγματικό κόστος
 • Πρότυπο κόστος (Standard Cost)
 • Άμεσο & Έμμεσο κόστος
 • Σταθερό & Μεταβλητό κόστος
 • Πλήρες & Ολικό κόστος
 • Νεκρό Σημείο & προσδιορισμός του
 • Συστήματα κοστολόγησης. Κοστολόγηση ανά κατηγορία υπηρεσίας
  • Επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες κατά παραγγελία
 • Τιμολόγηση Υπηρεσιών
  • Τιμολογιακή πολιτική
  • Εκπτωτική πολιτική
  • Κόστος πωλήσεων
  • Περιθώρια κέρδους
  • Κέρδος ανά παραγόμενη υπηρεσία
  • Πιστωτική πολιτική
 • Κόστος και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 

Δεξιότητες που αποκτώνται:

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης στις υπηρεσίες
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τις λειτουργικές πηγές δημιουργίας του κόστους παροχής υπηρεσιών, σε όλη την πολυπλοκότητα και διασύνδεσή τους
 • θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής κοστολογικών μοντέλων ανάλογα με την περίσταση
 • θα έχουν εξασκηθεί στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων κοστολόγησης επί πραγματικών μεγεθών
 • θα μπορούν κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους χώρο

 

Εισηγητής: Γιάννης Ζησιμάτος

Ο Γιάννης Ζησιμάτος είναι γεννημένος το 1965 στην Αθήνα. Είναι Οικονομολόγος Επιχειρήσεων (Business Finance), απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration (MBA) από το AGSM & Nottingham University, Certificate in IFRS, έχει ολοκληρώσει τις εξ αποστάσεως σπουδές του στο πρόγραμμα του Harvard Business Publishing “Harvard ManageMentor” από την Being Essential, κατέχει άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, άδεια Φοροτέχνη Α τάξεως, είναι πιστοποιημένος εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχει διατελέσει θεματικός σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ και είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 και διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος (1992 – 1995) και Διευθυντής (1996 – 2005) σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, περνώντας από όλες τις λειτουργίες μιας επιχειρηματικής μονάδας όπως Πωλήσεις, Παραγωγή, Λογιστήριο, Αγορές, Εσωτερικό Έλεγχο, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Οικονομική Διεύθυνση ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 2006 είναι Επιχειρηματικός Σύμβουλος και part-time Οικονομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων.

Ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και ως Επιχειρηματικός Σύμβουλός έχει φέρει εις πέρας δεκάδες επιχειρηματικές μελέτες, οικονομικές μελέτες καθώς και έργα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.

Τέλος, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ΜΒΑ, σε προγράμματα Diploma in Sales Management καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων Οικονομικής, Διοικητικής και Λογιστικής κατεύθυνσης όπως συνοπτικά : Οικονομικά για μη Οικονομικούς, Budgeting – Οικονομικός Προγραμματισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, Οικονομικά για προσωπικό και στελέχη πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Βιομηχανική Κοστολόγηση & Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική Κόστους, Management Reporting, Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Αποτελεσματικό  Μάνατζμεντ, Αποτελεσματική Επικοινωνία στους Χώρους Εργασίας, Διαδικασίες Λήψης Αποτελεσματικών Αποφάσεων, Σχεδιασμός – Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 17:00 – 21:00

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 17:00 – 21:00

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες

Αρχική τιμή: 240 ευρώ τιμή Found.ation 140 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Found.ation.