Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Δια Βίου Επιλογή!

    Από: Startup Team

Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία για 4η συνεχόμενη χρονιά να καινοτομούν προσφέροντας επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, αλλά και προσωπική ανάπτυξη σε άτομα, που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε γνώσεις και δεξιότητες, που παραδοσιακά διδάσκονται σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.

Παρέχουν ως εκ τούτου σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή/και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μέσα από την αξιοποίηση των βασικών πλεονεκτημάτων τους: Διδασκαλία από αναγνωρισμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αυτονομία στο χρόνο μελέτης, ασύγχρονη μάθηση υποστηριζόμενη από τηλεδιασκέψεις, έναρξη μαθημάτων καθόλη τη διάρκεια του έτους, διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλο το διάστημα της εγγραφής και της επιμόρφωσης σας, αθροιστικές εκπτώσεις έως 25%, δυνατότητα τμηματικής καταβολής διδάκτρων.

Νέα Προγράμματα:

 1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 2. Marketing Επικοινωνιών
 3. Αρχές Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Νομικά Θέματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 7. Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις
 8. Διοίκηση Αλλαγών
 9. Στρατηγική Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις / Οργανισμούς
 10. Το Οικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
 11. Ανάπτυξη Προηγμένων Κινητών Εφαρμογών στην Πλατφόρμα Android
 12. Το Λογισμικό CourseLab για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
 13. Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle
 14. Υλοποίηση Κινητών Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) στην Πλατφόρμα Android

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης e-epimorfosi.aegean.gr ή στα τηλέφωνα 22410 99424-6 και στο email e-epimorfosi@aegean.gr