Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2016

    Από: Startup Team

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, η εκδήλωση έμπνευση και αφετηρία της επιχειρηματικής σκέψης, θα λάβει χώρα στις 1-2-3 Απρiλίου στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή 190 διακεκριμένων εισηγητών και τη υποστήριξη των πλέον αξιόλογων επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε νέους και νέες που αναζητούν διαδραστική, άμεση και ουσιαστική πληροφόρηση σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σκοπός άλλωστε, του Πανοράματος τα 5 έτη της διοργάνωσης του, είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, για την σφαιρική ενημέρωση των νέων, έτσι ώστε να λάβουν μια ορθά πληροφορημένη απόφαση, σε ότι αφορά τις επαγγελματικές επιλογές τους.

Πληροφορίες για τις  τάσεις και τις  προοπτικές  15 κλάδων της οικονομίας,  βέλτιστες πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις, είναι μόνο μερικές από τις θεματικές ενότητες που καλύπτονται μέσα από μια πληθώρα εισηγήσεων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών σύγκλισης της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, θα λάβουν χώρα και φέτος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις τα λεγόμενα Business Days καθώς και οι συζητήσεις χωρίς ατζέντα.