Η νέα υπηρεσία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας προβάλει δωρεάν την επιχείρησή σου

    Από: Startup Team

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ένας επιχειρηματίας ωθείται στην ανάπτυξη νέων ιδεών και καινοτομιών οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες για τη μετέπειτα πορεία της επιχείρησης του. Ο κάθε κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ο κάθε οργανισμός έχει τις δικές του προτεραιότητες. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις οι οποίες αποτυγχάνουν να καινοτομήσουν κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος έναντι του ανταγωνισμού και κινδυνεύουν να χάσουν, επίσης, εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχουν ανάγκη για να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η καινοτομία είναι το σημαντικότερο στοιχείο διαφοροποίησης της κάθε επιχείρησης και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί ακόμη και η βιωσιμότητα αυτής.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί έντονα ο θεσμός των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι συνήθως ομάδες φίλων οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα, το όραμα του να εισαγάγουν ένα νέο, καινοτόμο προϊόν ή μία νέα υπηρεσία στην αγορά. Ζωτικής σημασίας  για κάθε startup είναι να αναπτύξει μία καινοτομία και να επενδύει συνεχώς σε αυτή ούτως ώστε να καταφέρει να μπει και να εδραιωθεί στην αγορά. Οι startuppers δεν κατέχουν υψηλό αριθμό κεφαλαίων και προσπαθούν να συνάψουν συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες (επενδυτές, incubators, accelerators), με αποτέλεσμα να εκθέτουν συνεχώς την ιδέα τους και τη καινοτομία τους σε πιθανούς ανταγωνιστές. Έτσι, εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει πως, πέραν από τη σκληρή δουλειά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα μέλη της ομάδας, η καινοτομία είναι η βασική διαφοροποίηση της κάθε startup για να καταφέρει να συνάψει μία στρατηγική συνεργασία. Επίσης, ζωτικής σημασίας είναι η διασύνδεση των startups με τις ευκαιρίες που εμφανίζονται, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαγωνισμούς, η προσπάθεια συνεργασίας με κάποιο incubator ή accelerator κ.α. και η συνεχής ενημέρωση για τα νέα και τις τάσεις του οικοσυστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) ανέπτυξε μία νέα υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο κάθε startupper μπορεί να καταχωρήσει τη startup του και να συνδεθεί αυτόματα με το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα και τον κόσμο των ευκαιριών.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Ο κάθε startupper μπορεί να επισκεφθεί την ειδική ιστοσελίδα του iED (entre.gr/entresubmit/) και να συμπληρώσει τη φόρμα καταχώρησης. Αυτομάτως, η startup καταχωρείται και ξεκινάει η σύνδεση αυτής με το κατάλληλο οικοσύστημα για την ανάπτυξη της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταχώριση  είναι η ανάπτυξη κάποιας μορφής καινοτομίας η οποία θα αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας, στην ανάπτυξη νέων τρόπων παραγωγής, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην εισαγωγή κάποιας μορφής καινοτομίας στη διοικητική δομή της επιχείρησης.

Ο θεσμός των startup είναι ένας δρόμος στον οποίο βρίσκει διέξοδο το δημιουργικό πνεύμα πολλών ανθρώπων παγκοσμίως και είναι επίσης μία κατάλληλη ευκαιρία για διέξοδο από την κρίση την οποία βιώνουν αρκετοί κάτοικοι της Ελλάδας. Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πως υπηρεσίες όπως αυτή του iED, είναι πολύτιμες για κάθε startupper που θέλει να ακολουθεί το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα και να είναι ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες.