Εγκρίθηκαν τα πρώτα μικροδάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ‘‘microSTARS’’

    Από: Startup Team

Την  Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 στην Καρδίτσα στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, παρουσία του Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά –Φωκίων Αλγιανάκογλου, του Πρόεδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας (μέλος του European Microfinance Network, καθώς και του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net), κ.κ. Γεώργιου Μπούκη και Παναγιώτη Τουρναβίτη και του υπεύθυνου του τμήματος Μικροπιστώσεων και του έργου “microSTARS” κ. Νεοκλή Στάμκου, υπεγράφησαν τα δύο πρώτα μικροδάνεια στο πλαίσιο του έργου «microSTARS».

Οι εγκρίσεις των δανείων αφορούν στην παροχή κεφαλαίων κίνησης σε δύο πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας καφέ στην Θεσσαλονίκη και στην εμπορία ξυλείας στο Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο «microSTARS» αποτελεί διακρατικό ευρωπαϊκό έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», που υλοποιείται σε συνεργασία του ΚΕΠΑ (επικεφαλής εταίρος) με το φορέα παροχής μικροπιστώσεων Microcredit Foundation Horizonti από την ΠΓΔΜ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς για την Ελλάδα και η Περιφέρεια της Πελαγονίας (Μπίτολα και Πρίλεπ) για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ήδη το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχει προχωρήσει στη δημιουργία δύο Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(BDS) επανδρωμένων με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στη Θεσσαλονίκη (Αγγελάκη 3, τηλ. 2310-274033) και στο Κιλκίς (Τσιρογιάννη 2 & 21ης Ιουνίου, τηλ. 23410-27175) μέσω των οποίων οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι άνεργοι των εν λόγω περιοχών που έχουν μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υποστήριξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ιδίων αλλά και των επιχειρήσεών τους, μέσω των  παρεχόμενων εργαλείων επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρουν τα δύο Κέντρα και συγκεκριμένα  δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης,  προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς και δυνατότητες μικροχρηματοδότησης της επιχείρησής τους.
!command:ad!
Η παροχή της μικροχρηματοδότησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (μέλος του European Microfinance Network, καθώς και του Δικτύου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net) με την οποία το ΚΕΠΑ έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Τέλος επισημαίνεται ότι, το έργο «microSTARS» εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το ΚΕΠΑ για την διάδοση του θεσμού των μικροπιστώσεων στη χώρα μας προσπαθώντας να μεταφέρει αντίστοιχη τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από το εξωτερικό, ως μέλος του Microfinance Centre(MFC).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα δύο Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς ή να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του έργου www.microstartsproject.eu.