Το 14,3% των ανέργων στην Κύπρο βρήκαν δουλειά το α’ τρίμηνο του 2016

    Από: Startup Team
πηγή: impossible.works

Στατιστικά στοιχεία από την Eurostat

Το 14,3% των ανέργων στην Κύπρο βρήκαν μια θέση εργασίας μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2015 και του πρώτου τριμήνου του 2016, σύμφωνα με την Eurostat. Επιπλέον την ίδια περίοδο το 77,2% των ανέργων παρέμειναν άνεργοι και 8,4% πέρασε στην οικονομική αδράνεια (κυρίως μέσω συνταξιοδότησης).

Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό των ατόμων που βρήκαν μια θέση εργασίας αυξήθηκε κατά 2,8 μονάδες, όσοι παρέμειναν άνεργοι μειώθηκαν κατά -4,0 ποσοστιαίες μονάδες και όσοι πέρασαν στην αδράνεια αυξήθηκαν κατά + 1.1 μονάδες.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
impossible.works