Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 6ο κύκλο του PRAKSIS BCC

    Από: Startup Team

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PRAKSIS BCC,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ CITI.

Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2017

Το PRAKSIS Business Coaching Center (BCC) διοργανώνει τον 6ο κύκλο του Προγράμματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Citi, και προσκαλεί υποψήφιους που φιλοδοξούν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα να δηλώσουν συμμετοχή βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (οποιοδήποτε είδος μικρής ή μεσαίας επιχείρησης) καθώς και σε επιχειρήσεις που τελούν ήδη εν λειτουργία, και έχει διάρκεια εκπαίδευσης 4 μηνών (Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2017). Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες συμμετέχοντες ενώ θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής περιορισμένου αριθμού υποψηφίων από την Θεσσαλονίκη μέσω Skype.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος PRAKSIS BCC που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και έχουν εκπονήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα One-Up, ώστε να ελκύσουν το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης για την επιχείρησή τους. Η καινοτόμα αυτή πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο crowdfunding του προγράμματος Business Coaching Center που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PRAKSIS και αποτελεί μια εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίου για επιχειρηματίες, στηριζόμενη στη «συμμετοχική χρηματοδότηση».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το www.praksis.gr/bcc, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα στο info@praksis.gr, έως και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, 17.00μ.μ.  Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Αιτήσεις με ελλιπώς συμπληρωμένα έγγραφα δεν θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.