Ανάλυση: Η κρίση, η Ευρώπη και η χαμένη γενιά

    Από: Startup Team
πηγή: itspossible.gr

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση παρουσιάζει η Καθημερινή, στην οποία καταγράφονται οι συνέπειες της κρίσης στους νέους πουν ζουν στην Ευρώπη. Με τα ποσοστά της ανεργίας να ανεβαίνουν από το 2008 και μετά.  Ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά και στο τι συνέβη όλη αυτή την περίοδο με τα όρια συνταξιοδότησης που επίσης ανέβηκαν σε πολλές χώρες.

Συγκεκριμένα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εμφάνισαν δραματική αύξηση στην ανεργία των νέων από την απαρχή της ύφεσης το 2008. Στην Ευρωζώνη συνολικά η απασχόληση των νέων 15 – 24 ετών ελαττώθηκε σχεδόν 17% μέσα σε έξι χρόνια. Ειδικότερα, στη νότια Ευρώπη η μικρότερη πτώση ήταν το 34% στην Ιταλία και η μεγαλύτερη το 57% στην Ισπανία. Συνολικά για τους μεγαλύτερους εργαζομένους η απασχόληση ελαττώθηκε από ένα τρίτο έως ένα έκτο της μείωσης της απασχόλησης των νέων. Στις ηλικίες 55 – 65 ετών η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε σχεδόν 10%, αλλά δεν είναι δημογραφικοί οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τις αλλαγές.

Πάντως, τόσο τα επίπεδα απασχόλησης όσο και το ποσοστό απασχόλησης κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις για νέους και μεγαλύτερους. Σε μελέτες (Σεν – Πολ, 1993, Μποέρι, 2011) προβλέπεται πως η ανεργία των νέων δείχνει εντονότερη αύξηση όταν υπάρχουν διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου σε χώρες με αυστηρό προστατευτικό πλαίσιο των μονίμως απασχολουμένων και των ημιαπασχολουμένων, οι οποίοι απολύονται με ευκολία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
itspossible.gr