Δημιουργήθηκε μητρώο για τις δομές στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Μια ψηφιακή αποτύπωση των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας επιχειρεί να κάνει η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας συστήνεται, για πρώτη φορά, Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups).

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομίας

Όπως γνωστοποίησαν το Υπουργείο Οικονομίας και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, σκοπός του Μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές. Το Μητρώο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, θα καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Μητρώου είναι η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος, που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα. Επιπλέον, το Μητρώο θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων, ενώ θα δίνει και τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν τις υφιστάμενες δομές στήριξης.

Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές, όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr. Εν συνεχεία, να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία. που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις “ιστορίες επιτυχίας” που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν.