Έρχεται το ελληνικό ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας

    Από: Startup Team
πηγή: itspossible.gr

Τη η σύσταση «Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αυτό θα αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό του Ιδρύματος θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις:

– αορίστου χρόνου
– ή μίσθωσης έργου
– ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
– ή έμμεσης εντολής διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα αποσπάσεων «από κάθε άλλη υπηρεσία του δημοσίου ή από άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μετά από αίτηση των εργαζομένων» και με την πρόνοια μόνο έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
itspossible.gr