Συνεργασία του The People’s Trust με τον οργανισμό Ashoka για την ενίσχυση κοινωνικών επιχειρηματιών

    Από: Startup Team

Το The Peoples Trust εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ashoka με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Impact. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας από τον οργανισμό Ashoka και σε αυτό συμμετείχαν 7 καινοτόμες πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού. Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να χτίσουν ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, να αξιολογήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της καινοτόμου πρωτοβουλίας τους, να αξιοποιήσουν τεχνογνωσία από τους μέντορες τους και να  ενημερωθούν για ορθές πρακτικές.

To The People’s Trust στο πλαίσιο των σκοπών του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, προσφέρει οικονομική αρωγή ύψους €8.000 (ανά επιχειρηματία) σε 3 κοινωνικούς επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Impact ώστε να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τους στόχους που έθεσαν κατά τη διάρκεια του. Η οικονομική αρωγή συνοδεύεται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Accenture η οποία έχει παρακολουθήσει όλη την πορεία των πρωτοβουλιών και έχει προσφέρει καθοδήγηση στους συμμετέχοντες.

Η τελετή ολοκλήρωσης του προγράμματος Ιmpact θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στο Orange Grove. Οι 7 κοινωνικοί επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μια  τελευταία φορά το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην επιτροπή αξιολόγησης και στο κοινό.

Η υποστήριξη του προγράμματος Impact αποτελεί την εκκίνηση της συνεργασίας του The People’s Trust και του οργανισμού Ashoka με στόχο όχι απλώς την ανάδειξη κοινωνικών πρωτοβουλιών, αλλά και την παροχή της υποστήριξης που χρειάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Η τελετή ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι ανοιχτή για το κοινό που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο: www.eventbrite.com/e/impact-tickets-28388630157