Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

    Από: Startup Team

Η εταιρεία Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης στη  δημιουργία γραφικών, πολυμέσων, και περιβαλλόντων Εικονικής Πραγματικότητας ενώ ταυτόχρονα εμπλέκεται στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 μετά από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εμπορίου της Κύπρου. Έκτοτε έχει αναλάβει την εκπόνηση αριθμού εμπορικών έργων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, έχει συνάψει επιστημονικές συνεργασίες  για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Η κύρια δραστηριότητα της Silversky3D είναι η δημιουργία ρεαλιστικών εικονικών περιβαλλόντων μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να βιώνουν  χώρους οι οποίοι βρίσκονται υπό κατασκευή ή υπό ανακαίνιση καθώς επίσης διάφορα προϊόντα εσωτερικής διακόσμησης συμπεριλαμβανομένων των λύσεων φωτισμού. Για παράδειγμα, με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια ενός χώρου (π.χ. ενός υπό ανέγερση σπιτιού) η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεαλιστικό τρισδιάστατο (3D) μοντέλο με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών. Το μοντέλο παρουσιάζεται στον πελάτη μέσα από μια σειρά συσκευών που επιτρέπουν την  παρουσίαση τρισδιάστατου περιεχομένου με ή χωρίς τη χρήση στερεοσκοπικών γυαλιών (π.χ., τηλεοράσεις 3D, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες). Παράλληλα, στο χώρο της εταιρείας ο πελάτης μπορεί να βιώνει το μοντέλο σε κλίμακα 1:1 με τη χρήση προηγμένου συστήματος εμβύθισης. Στο σύστημα αυτό, το μοντέλο βιώνεται μέσα από ένα ειδικό κράνος Εικονικής Πραγματικότητας (Head-Mounted Display) το οποίο φέρει ο χρήστης στο κεφάλι του και το οποίο, αποκόπτοντας εντελώς τον χρήστη από τον πραγματικό κόσμο, τον βυθίζει στο εικονικό μοντέλο.  Η χρήση μαγνητικών/οπτικών αισθητήρων (magnetic/optical sensors) και άλλου εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως οι ποδόμυλοι (omni-directional treadmills ) επιτρέπουν στο χρήστη να κινείται μέσα στο εικονικό μοντέλο βιώνοντας το σαν να είναι πραγματικό. Έτσι, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ιδιώτες κλπ) να  βιώσουν  υπό ανέγερση ή υπό διακόσμηση χώρους με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο και προτού επενδύσουν οποιαδήποτε χρήματα και χρόνο σε αυτό.  Στα εικονικά μοντέλα που δημιουργούνται, αναπτύσσονται παράλληλα και ενσωματώνονται καινοτόμες λύσεις αλληλεπίδρασης χρήστη-περιβάλλοντος.

Πες μας λίγα λόγια για την ομάδα σας. Ποιοι είστε κ με τι ασχολείται ο καθένας.

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Εικόνα: Εικονικό μοντέλο για το κτίριο του κέντρου RISE

Η ομάδα αποτελείται από άτομα με γνώσεις προγραμματισμού και δεξιότητητες στον σχεδιασμό γραφικών, καθώς επίσης και με εμπειρία στην εκπόνηση πειραματικής έρευνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα μέλη της ομάδας εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν ως ερευνητές στο Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διατηρεί από το 2006 σύστημα Eικονικής Πραγματικότητας υψηλών προδιαγραφών. Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας χρησιμοποιεί την Εικονική Πραγματικότητα για τη μελέτη, μέσα από έργα πλοήγησης,  του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και θυμούνται χωροταξικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, πέρα από τεχνικές δεξιότητες, τα μέλη της ομάδας διαθέτουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο για το πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται και κωδικοποιεί πληροφορίες που αφορούν το χώρο.

Τι έργα αναλαμβάνετε? Μπορεί μια οποιαδήποτε εταιρεία ή ιδιώτης να απευθυνθεί σε εσάς? Πες μας μερικά παραδείγματα.

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Εικόνα: Παρουσίαση στo Mediterranean Science Festival.

Tα περισσότερα έργα το οποία έχουμε ολοκληρώσει ανατέθηκαν στην Silversky3D από εταιρείες και οργανισμούς του εξωτερικού, σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Ντουμπάϊ, κλπ. Κάποια από αυτά τα έργα αφορούν την προεσκόπιση της εξωτερικής και εσωτερικής διαρρύθμισης και διακόσμησης χώρων (πχ. γραφεία και εκθεσιακοί χώροι) μέσα από συσκευές εικονικής πραγματικότητας ενώ άλλα έργα αφορούν τη δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων για σκοπούς διαφήμισης, διεξαγωγής έρευνας ή/και εκπαίδευσης (π.χ., παρουσίαση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος μέσα από δια-δραστική εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για κάποια από τα έργα μας στην ιστοσελίδα www.silversky3d.com

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση χώρου η Εικονική Πραγματικότητα επιτρέπει στον χρήστη να  βιώσει τον υπό ανέγερση ή υπό διακόσμηση του χώρο με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο και προτού επενδύσει χρήματα σε αυτόν. Η εμπειρία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις βοηθώντας τον έτσι στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τον χώρο του.  Για παράδειγμα, η εταιρεία μας συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Δήμο Λευκωσίας για τη δημιουργία ενός εικονικού μοντέλου για τον χώρο που αναμένεται να στεγάσει το ερευνητικό κέντρο RISE. Με βάση τα σχέδια των αρχιτεκτόνων του Δήμου, δημιουργήσαμε 2 εναλλακτικά σενάρια για την εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση του κτιρίου, τα οποία παρουσιάστηκαν με εξοπλισμό Εικονική Πραγματικότητας στο κοινό για ανατροφοδότηση. Μέσα από αυτή την διαδικασία, οι αρχιτέκτονες του Δήμου είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις και τις προτιμήσεις του κοινού για τη διαμόρφωση του κτιρίου και ταυτόχρονα, βιώνοντας οι ίδιοι τα σχέδια τους ως ρεαλιστικά μοντέλα σε κλίμακα 1:1, να λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω αλλαγές σε αυτά.

Εκτός από τα έργα που εκπονούμε για τους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει τις δικές μας εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας στον χώρο της Ψυχολογίας, και της Υγείας γενικότερα. Για τον σκοπό αυτό έχουμε συνάψει συνεργασίες με αρκετά ερευνητικά εργαστήρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και θεωρητικό υπόβαθρο στους τομείς που μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει πρόσφατα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν από κοινωνική φοβία δημόσιας ομιλίας. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Φυσιολογίας, διεξάγουμε επί του παρόντος έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη χρήση ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων,  η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής αυτής και τη διερεύνηση εναλλακτικών παρεμβάσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτή.

Μια άλλη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει πρόσφατα με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου αφορά στη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας για την καταπολέμηση των δυσμενών ψυχολογικών/συναισθηματικών συνεπειών της χορήγησης θεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα. Το έργο αυτό προνοεί τη συλλογή δεδομένων από ασθενείς που υπόκεινται σε χημειοθεραπεία και στοχεύει στη δημιουργία μιας παρεμβατικής εφαρμογής η οποία θα είναι σε θέση να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.

Έχουμε ανάπτυξη επίσης μια εφαρμογή, υπό τη μορφή ενός διαδραστικού παιχνιδιού για σκοπούς εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό. Το έργο αυτό βρίσκεται τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης από επιστήμονες και θεραπευτές, με εξειδίκευση στο θέμα του αυτισμού, πριν αρχίσουν οι πρώτες ελεγχόμενες δοκιμές στα παιδιά αυτά. Για την εφαρμογή αυτή,  έχουμε δημιουργήσει εικονικά σενάρια βασισμένα σε καθημερινά γεγονότα (π.χ. ένα πάρτι σε σπίτι ή ένα πικνίκ σε πάρκο) όπου αξιολογείται η αντίδραση και συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών μέσα από διαλόγους που καλούνται να έχουν με εικονικούς ανθρώπους, οι αντιδράσεις των οποίων καθοδηγούνται από τον θεραπευτή με τη χρήση κινητής συσκευής (τηλέφωνο/ταμπλέτα).

Πέρα από τα παραδείγματα που αναφέρονται πιο πάνω, η Εικονική Πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς άλλους τρόπους στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Για παράδειγμα, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές να γνωρίσουν εικονικούς χώρους τους οποίους δύσκολα θα μπορούσαν να επισκεφτούν, όπως είναι κάποιο μουσείο στο εξωτερικό ή το πανεπιστήμιο στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν στο μέλλον. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην εξάσκηση γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή και η μνήμη,  οι οποίες εμπλέκονται σε πολλά έργα της καθημερινής ζωής. Σε συνεργασία με την εταιρεία μας, οι ερευνητές του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας, χρησιμοποιούν τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας για να εξάγουν συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας της προσοχής, αντίληψης και μνήμης σε παιδιά, ενήλικες, και άτομα τρίτης ηλικίας.

Αναζητάτε συνεργασίες αυτή τη στιγμή? Και αν ναι, σε τι τομείς?

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Εικόνα: Έρευνα στη φοβία δημόσιας ομιλίας με την καταγραφή φυσιολογικών μετρήσεων

Ναι, μας ενδιαφέρουν και αναζητούμε συνεργασίες. Έχουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό πειραμάτων με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας καθώς και στην υλοποίηση δια-δραστικών σεναρίων, επομένως πιστεύουμε πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε έργα από διάφορους τομείς, πχ, έργα προώθησης και διαφήμισης κατασκευών, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, επιστημονικές έρευνες κλπ.

Εξοπλισμός Εμβύθισης στο εργαστήριο της Silversky3D

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανατομίας σε εικονικό περιβάλλον. 

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι παιδιά με αυτισμό.

Συνέντευξη στο Startup.gr: Κλεάνθης Νεοκλέους, Silversky 3D

Χρήσιμες πληροφορίες:

H ιστοσελίδα μας:  www.silversky3d.com

Facebook Page: www.facebook.com/silversky3d

Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να δείτε ένα μέρος της δουλειάς μας.