10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη!

    Από: Startup Team

To 10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – ICEIRD) θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Προσελκύοντας ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, knowledge transfer officers και επενδυτές από όλο τον κόσμο, το Συνέδριο ICEIRD που διοργανώνεται για 10η συνεχή χρονιά καταλαμβάνει ηγετική θέση στην Ευρώπη μεταξύ των συνεδρίων που σχετίζονται με τηv Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Την τελευταία δεκαετία, το ICEIRD έχει επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ των πανεπιστημίων, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στον τρόπο προώθησης της ανάπτυξης  μέσω της καινοτομίας.

Φέτος, η κύρια θεματική είναι η σχέση πανεπιστημίου-βιομηχανίας, η κοινή δημιουργία νέας γνώσης, καινοτομίας και ανάπτυξης. Ως Συνέδριο καινοτομίας, το οποίο συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς, σημαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας  και την έμπρακτη διασύνδεση του πανεπιστήμιου με τη βιομηχανία.

Το Συνέδριο διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικές ενότητες που είναι η συμπαραγωγή και η εμπορευματοποίηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και πανεπιστημίων-ερευνητικών κέντρων. Για την  επίτευξη  αυτών,  το  ICEIRD  προωθεί  το  διάλογο  και  την  ανταλλαγή  γνώσης  μεταξύ αυτών  των κοινοτήτων μέσα από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επαγγελματιών, πολιτικών φορέων, καινοτόμων, επιχειρηματιών και εταιρειών προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της διασύνδεσης πανεπιστημίου – βιομηχανίας  στο αναπτυξιακό δυναμικό των χωρών.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν είτε να αιτηθούν της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων (workshops) ή hands on, είτε να αποστείλουν περιλήψεις θεμάτων προς παρουσίαση (Practitioner Abstracts) μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό σύνδεσμο και γενικότερα την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.iceird.eu.   Ερωτήσεις και απορίες μπορούν να αποστέλλονται στο contact@iceird.eu .

10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

The 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD will take place in Thessaloniki, Greece, from 31 August to 1 September 2017, at Makedonia Palace.

Over the past 10 years, ICEIRD has become one of the leading entrepreneurship, innovation and regional development conferences in Europe, attracting academics, practitioners and potentials investors from around the world. ICEIRD over the past decade has focused on the importance of universities, industry and government, and how innovation-led growth can be promoted.

As an innovative conference, which brings together academics, policymakers, practitioners and businesses (companies), this year the theme of ICEIRD is to advance research and to practice university-industry links. The conference is structured around three themes focused on research, co-production and commercialization through university-industry links.

To achieve this ICEIRD is looking to promote the dialogue and knowledge exchange across these communities, through the participation of academics, knowledge transfer officers, policymakers, entrepreneurs, innovators, and businesses (companies) in order to enhance the impact of university-industry links to the growth potential of countries.

Companies wishing to apply for either the organization of thematic workshops or hands on (seminars), or send abstracts for presentation (Practitioner Abstracts), may visit this link and the website of the Conference www.iceird.eu.

Questions and inquiries can be sent to contact@iceird.eu