Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016 | Αθήνα 25, 26 & 27 Νοεμβρίου

    Από: Startup Team

Σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ οι εξελίξεις είναι συνεχείς και σε πολλά επίπεδα (πολιτικό-νομοθετικό, κοινωνικό, χρηματοοικονομικό). Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διαμόρφωση των εξελίξεων. Για να είμαστε, λοιπόν, διαμορφωτές των εξελίξεων όλοι και όλες εμείς που επιλέγουμε να συμμετάσχουμε ή να στηρίξουμε εγχειρήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας διοργανώνουμε στις 25–27 Νοεμβρίου τριήμερο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016, στην Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Impact Hub Athens), σε συνέχεια των διοργανώσεων το 2014 και 2015.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βάση αξιών, αρχών και κοινών οπτικών. Δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο τον γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος, αλλά και τα χαρακτηριστικά εργαλεία που αυτό πρέπει να έχει για την ανάπτυξη και αυτο-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας και με συμμετοχικό τρόπο έχουμε διατυπώσει τις θέσεις όπως αποτυπώνονται στις διακηρύξεων των Φόρουμ του 2014 και του 2015, ενώ έχουμε ήδη επεξεργαστεί και συμφωνήσει σε έναν Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Εκτός από το κεντρικό επίπεδο, έχουμε συν-διοργανώσει φόρουμ και σε τοπικό επίπεδο (Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη), από κοινού με τοπικούς φορείς.

Το 2016 το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα θέματα όπως:

Πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

• Χτίζοντας το οικοσύστημα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
• Κοινωνικός αντίκτυπος.
• Σχεδιασμός υποστηρικτικών κέντρων.
• Δημιουργία αγοράς και χρηματοδοτικά εργαλεία από και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
• Δικτύωση πρωτοβουλιών και κοινωνικών επιχειρήσεων που επιδιώκουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση διάφορων πτυχών του προσφυγικού ζητήματος, ιδιαίτερα της κοινωνικής ένταξης.

Προσκαλούμε κοινωνικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, συνεταιρισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους/ες όχι μόνο να παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στο τριήμερο αυτό, αφού το μεγαλύτερο μέρος του είναι με την μορφή «εργαστηρίων» και world café!

Tην Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 η θεματική του φόρουμ επικεντρώνεται στο προσφυγικό και την κοινωνική ένταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών και ο συνεργατικός διάλογος, και η συγκεκριμένη θεματική θα αναπτυχθεί με τη μορφή world café (ώρες 10:00 – 11:30). Θα προηγηθούν σύντομες εισηγήσεις επί του θέματος,

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016 πραγματοποιείται σε δύο χώρους:

– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75) την Παρασκευή 25/11 (17.00 – 20.30) και το Σάββατο 26/11 (10.00 – 18.30) 

Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή) το Σάββατο 26/11 (19.30 – 21.30) καθώς και την Κυριακή 27/11 (10.00 – 14.00)

 

Μετά τη λήξη του Φόρουμ θα ακολουθήσει προαιρετική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του WELCOMMON, ενός project που αφορά στην προσωρινή στέγαση και κοινωνική ένταξη προσφύγων (Καποδιστρίου 4, Αθήνα) και υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σε συνεργασία με την ΕΑΤΑ.

 

ΑΤΖΕΝΤΑ
Δείτε την αναλυτκή ατζέντα του τριημέρου εδώ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δηλώστε συμμετοχή στο φόρουμ και τα εργαστήρια του τριημέρου εδώ*.Το Facebook event εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρείτε εδώ και εδώ.
Επικοινωνία: info@seforum.gr

*Η συμμετοχή σε όλες τις εργασίες του τριημέρου είναι δωρεάν.

For Immediate Release Social Entrepreneurship Forum 2016 25, 26 & 27 November, Athens

Social economy and social entrepreneurship require the active involvement of stakeholders in the shaping of ongoing developments at international, European and national level with regard to the policy and legislative framework, as well as other social and financial matters. Claiming our role as shape-makers of the future of social economy and social entrepreneurship is the primary goal of the Social Entrepreneurship Forum that will take place on 25 – 27 November in Athens, at the Agricultural University of Athens and Impact Hub Athens, following the events of 2014 and 2015.

Social Entrepreneurship Forum is an open platform of cooperation for the promotion of social entrepreneurship on the basis of agreed values, principles and views. It was created in 2014 with a view to establish fruitful dialog between actors within the social economy and entrepreneurship field as well as with the local society regarding the need to create a supportive ecosystem, its characteristics and tools it should posses for the development and self-organization of social enterprises. In close cooperation and in a participatory way, we have expressed our views in the Declarations of the Forum of 2014 and that of 2015. In addition, we have already worked out and agreed on a Code of Conduct for Social Enterprises and have co-organised regional forums at local level (Karditsa, Thessaloniki, Kozani), together with local actors, apart from the central annual Forum in Athens.

Social enterprises regardless of legal form, cooperatives, actors and stakeholders are invited to participate actively in the works of the three-day event, given the fact that workshops and interactive discussions take up a great part of the program with the goal to promote the exchange of ideas and the collaborative dialogue. Summing up the Social Entrepreneurship Forum 2016 will focus on critical issues such as:

  • ·Social economy and social entrepreneurship in Greece; The next day and how is it shaped.
  • ·Building the ecosystem of social enterprises.
  • ·Social impact.
  • ·Planning supporting centers.
  • ·Create a market and financial tools by and for the social enterprises.
  • ·Networking of initiatives and social enterprises that seek to contribute to various aspects of the refugee problem, particularly in social integration.

 

 

The last day of the event (Sunday 27 November 2016) will be dedicated to the contribution of social entrepreneurship in the social and occupational integration of refugees.

 

Social Entrepreneurship Forum 2016 will be carried out in two venues:
Agricultural University of Athens (Iera Odos 75 Str), from Friday 25.11 to Saturday 26.11 (until 18:30)
–  Impact Hub Athens(Karaiskaki 28, Psyri), from Friday 25.11 to Saturday 26.11 (until 18:30) at the

The end of the Social Entrepreunership Forum 2016 will be marked by an optional tour at the facilities of the WELCOMMON, a project concerning the temporary accommodation and social integration of refugees (Kapodistriou 4, Athens) and implemented by the social cooperative enterprise Wind of Renewal, in collaboration with the Athens Development and Destination Management Agency (EATA).

You can view the event’s agenda here.

You will be notified of the final program the sooner, while the website of the forum www.seforum.gr will be continuously updated.

You can register here

Further communication: info@seforum.gr