Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού “ΙΤΒ 2017”

    Από: Startup Team

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του Τουρισμού θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “ITB Matchmaking 2017” που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, μεταξύ 8-10 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού ΙΤΒ 2017. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών / τεχνολογικών συναντήσεων

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού από όλο τον κόσμο σχετικά με τη δημιουργία νέων προορισμών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιατρικός, αγροτουρισμός, τουρισμός φύσης, πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός), την ενίσχυση της ενιαίας τουριστικής αγοράς στην Ευρώπη, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην τουριστική βιομηχανία με τη συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων (clusters).

Παράλληλα με την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα διοργανωθεί σεμινάριο για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα για την τουριστική βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους για την κατάθεση προτάσεων σε επικείμενες προσκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού.

Διαδικασία συμμετοχής

Η έκθεση ΙΤΒ αποτελεί βαρόμετρο για την τουριστική βιομηχανία, προσελκύοντας 10.000 εκθέτες από 180 χώρες. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας: www.b2match.eu/itb2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κ. Μιχάλη Θεοχαρόπουλο (τηλ: 2810 391943, e-mail: theocharopoulos@help-forward.gr) ή τον κ. Παναγιώτη Ιγνατιάδη (τηλ: 2810 391954, e-mail: ignatiadis@help-forward.gr).