Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διπλασιάσει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη δυνατότητα να μετασχηματίσει το επιχειρείν, με τρόπους που δεν έχουμε δει από τα τέλη του 20ου αιώνα με την επίδραση της τεχνολογίας υπολογιστών μέχρι σήμερα, έχει η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI). Έρευνα της Accenture αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διπλασιάσει τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης έως το 2035, αλλάζοντας την ίδια τη φύση της εργασίας και επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των AI τεχνολογιών στο επιχειρείν μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού μέχρι και 40%, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο εργασίας και ενισχύοντας το ρόλο των ανθρώπων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ΗΠΑ είναι η χώρα που θα επωφεληθεί περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνοντας τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της από 2,6% σε 4,6% το 2035, κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον $8,3 τρις, σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποκομίσει επιπλέον $814 δις μέχρι το 2035, αυξάνοντας, έτσι, το ρυθμό αύξησης της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από 2,5% σε 3,9%. Η Ιαπωνία μπορεί ακόμα και να τριπλασιάσει το ρυθμό αύξησης της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μέχρι το 2035, ενώ Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία και Αυστρία μπορούν να τον διπλασιάσουν.

“Η συνδυαστική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud, των εξελιγμένων analytics και άλλων τεχνολογιών, ήδη, αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες από τους ανθρώπους και τους υπολογιστές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αλληλοεπιδρούν με τους καταναλωτές και όλα αυτά με θεαματικό τρόπο”, σημειώνει ο Chief Technology and Innovation Officer της Accenture, Paul Daugherty.

Ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης έως το 2035 σε επίπεδο ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (προσέγγιση του ΑΕΠ), συγκρίνοντας το βασικό και το ΑΙ σενάριο έως το 2035

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διπλασιάσει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης

Παραγωγικότητα

Η δυναμική ενίσχυσης της παραγωγικότητας στις αναπτυγμένες οικονομίες αφορά σε καινοτόμες τεχνολογίες AI, οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους και να κάνουν τις εργασίες στις οποίες οι άνθρωποι υπερτερούν: να δημιουργούν, να οραματίζονται και να καινοτομούν. Η αύξηση της παραγωγικότητας μειώνει δραματικά τον αριθμό των ετών που απαιτούνται, προκειμένου οι 12 οικονομίες να διπλασιάσουν το μέγεθος τους. Αυτός ο “χρόνος διπλασιασμού” είναι ένας δείκτης οικονομικής ανάπτυξης και τα αποτελέσματα είναι, σε μεγάλο βαθμό, απόρροια της ικανότητας ενός κράτους να διαχύσει τις τεχνολογικές καινοτομίες στην ευρύτερη οικονομική υποδομή του.

Ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού, συγκρίνοντας το αρχικό και το ΑΙ σενάριο έως το 2035

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διπλασιάσει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης

Προϋποθέσεις

Για να καλυφθούν οι προσδοκίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ως ένας νέος παράγοντας επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης, η Accenture προτείνει τα ακόλουθα βήματα για τη διαχείριση περίπλοκων ζητημάτων, που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Προετοιμασία της επόμενης γενιάς. Συνένωση της ανθρώπινης ευφυΐας με την ευφυΐα των μηχανών, ώστε αυτές να συνυπάρξουν επιτυχημένα σε μια σχέση αμφίδρομης μάθησης και αξιολόγηση εκ νέου των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα απαιτούνται στο μέλλον.

Ρύθμιση του πλαισίου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναθεώρηση και εκ νέου δημιουργία ευέλικτων νόμων, οι οποίοι θα βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και την κανονιστική ρύθμιση.

Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας και ηθικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι διαβουλεύσεις για τη δεοντολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από εφαρμόσιμα πρότυπα και καλές πρακτικές, σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση “έξυπνων μηχανών”.

Αντιμετώπιση των ζητημάτων αναδιανομής εργασίας. Οι φορείς χάραξης πολιτικής (policy makers) θα πρέπει να αναδείξουν τα απτά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και να διαχειριστούν προληπτικά κάθε υποτιθέμενη αρνητική επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τις ομάδες που θα επηρεαστούν δυσανάλογα από τις αλλαγές στην απασχόληση και τα εισοδήματά τους.

Η έρευνα

Το Accenture Institute for High Performance, σε συνεργασία με τη Frontier Economics, μοντελοποίησε τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 12 αναπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες αθροιστικά δημιουργούν >50% του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος. Η έρευνα συνέκρινε το μέγεθος που θα έχει η οικονομία κάθε χώρας το 2035, βάσει ενός αρχικού σεναρίου, στη λογική της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης με τις υπάρχουσες συνθήκες και ένα AI σενάριο, το οποίο υπολογίζει την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr