Εταιρείες, με γυναίκες επικεφαλείς, πετυχαίνουν καλύτερη κερδοφορία

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Θετικές επιδόσεις, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, συνεχίζει να καταγράφει η γυναικεία επιχειρηματικότητα, με τις γυναίκες επικεφαλής εταιρειών να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας από το σύνολο των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 5η έκθεση της ICAP Group για τη “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”, το 2015 οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής στην Ελλάδα εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση 80% των καθαρών κερδών, με συνέπεια τα κέρδη τους να καλύψουν μερίδιο σχεδόν 26% στα κέρδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των εταιρειών. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 10,3%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 8,8% του συνόλου των εταιρειών.

 

Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη Έκδοση της ICAP με τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2015 : από τις 500 αυτές εταιρείες, το 9% διοικείται από γυναίκες, οι οποίες, μάλιστα, πέτυχαν περιθώριο EBITDA 19% έναντι 13% του συνόλου.

Συνολικά, η τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής ενδυναμώνεται, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (ποσοστό 22,4%  επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (21,1% του συνόλου).

Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων – όπως διαπιστώνει η έρευνα – είναι ότι αυτή εντοπίζεται, κυρίως, σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών < 2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (> 50 εκατ.) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11%.

Μορφωτικό επίπεδο

Όπως έδειξε επιπλέον πρόσφατη έρευνα της Icap, που απευθύνθηκε σε 680 μεγαλύτερες εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού πάνω από το 1/3 διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών.

Επιπλέον, οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 50% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης, χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στον τομέα της καλύτερης κατανόησης συναδέλφων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στο επίπεδο της διορατικότητας.

Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σας διακρίνουν;

Εταιρείες, με γυναίκες επικεφαλείς, πετυχαίνουν καλύτερη κερδοφορία

Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι των ανδρών;

Εταιρείες, με γυναίκες επικεφαλείς, πετυχαίνουν καλύτερη κερδοφορία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη  ανταμοιβή για τις γυναίκες. Σχεδόν 3 στις 4 επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση, ενώ πιο χαμηλά, αλλά με μεγάλο ποσοστό (58%) ακολούθησε  η καταξίωση και η αναγνώριση. Επίσης, η δυνατότητα καινοτομίας (42%) που τους παρέχει η υψηλή διοικητική τους θέση, αποτελεί σημαντικό κίνητρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 16% των γυναικών επέλεξε τις οικονομικές απολαβές, εύρημα που εν μέρει καταρρίπτει το στερεότυπο ότι  οι οικονομικές απολαβές αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα.

Ποια από τα παρακάτω σας προσφέρει η επαγγελματική σας θέση;

Εταιρείες, με γυναίκες επικεφαλείς, πετυχαίνουν καλύτερη κερδοφορία

Εμπόδια

Εντούτοις, ο δρόμος προς την κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας δεν υπήρξε εύκολος. Παραπάνω από τις μισές γυναίκες (54%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους, αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα τους. Παρ’ όλο που το παραπάνω εύρημα ήταν αναμενόμενο, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (46%) αντιμετώπισε προκαταλήψεις λόγω φύλου. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν μια  εταιρική κουλτούρα που δεν συνέβαλλε στην επαγγελματική τους ανέλιξη (45%). Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύουν ακόμη, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην εργασία τους το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται, στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr