Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο

    Από: Startup Team
πηγή: impossible.works

Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο

Κατά το 2017, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται σε 3,1%.

Το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) προβλέπεται ότι έχει σημειώσει αύξηση της τάξης του 2,9% το 2016

 

Η αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2017 με ρυθμούς παρόμοιους με αυτούς που είχαν καταγραφεί το 2016, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) προβλέπεται ότι έχει σημειώσει αύξηση της τάξης του 2,9% το 2016. Κατά το 2017, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται σε 3,1%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ είναι οι εξής:

 • Η συνέχιση των ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο του 2016 και η περαιτέρω βελτίωση εγχώριων προπορευόμενων δεικτών για την οικονομική δραστηριότητα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016.
 • Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την ΕΕ, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο (παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την ΕΕ) και η απάμβλυνση της ύφεσης στη Ρωσία.
 • Περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο και την ΕΕ.
 • Βελτιωμένες αποδόσεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, κάτι που υποδηλώνει λιγότερο δυσμενείς εξωτερικές οικονομικές συνθήκες τώρα συγκριτικά με αυτές που επικρατούσαν κατά το πρώτο μισό του 2016.
 • Η παρατεταμένη περίοδος μειώσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου (παρά τις πρόσφατες αυξήσεις) και οι υποτονικές τιμές μη ενεργειακών αγαθών.
 • Η συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των συνθηκών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από αύξηση των καταθέσεων, απομόχλευση και μειωμένα επιτόκια δανεισμού.
 • Η βελτίωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης και του πρωτογενούς πλεονάσματος την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο το 2015.

Τα χαμηλά επίπεδα ευρωπαϊκών επιτοκίων συνεχίζουν να υποβοηθούν την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, η μακρά περίοδος χαμηλών επιτοκίων αντανακλά συνθήκες αβεβαιότητας για τη δυναμική της ανάπτυξης στην ευρωζώνη με πιθανές επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο τα επόμενα τρίμηνα.

Κίνδυνοι για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη σχετίζονται με τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Σημαντική επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας και περαιτέρω υποτίμηση της στερλίνας έναντι του ευρώ (λόγω αβεβαιότητας μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ) αναμένεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις κυπριακές εξαγωγές κυρίως τον τουρισμό.
 • Χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης από τους προσδοκώμενους στην ΕΕ και την ευρωζώνη λόγω (α) του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ – επηρεάζοντας τη δραστηριότητα μέσω του εμπορίου και της οικονομικής εμπιστοσύνης – και (β) επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης σε οικονομίες αναδυόμενων αγορών.
 • Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού, που έχουν οδηγήσει σε απομόχλευση αλλά και σε αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και την ανάπτυξη, ειδικότερα μέσω αρνητικών εξελίξεων στις τιμές ακινήτων.
 • Το ψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, που καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε αρνητικές εξωτερικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια οικονομικά, την αξιοπιστία και το κόστος δανεισμού της Κύπρου.
 • Παρατεταμένη περίοδος ψηλής ανεργίας ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τις προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, ειδικότερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Παράγοντες για καλύτερες οικονομικές προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη Ρωσία αφού οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, και νέες επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, καθώς και σε δημόσιες υποδομές.
διαβάστε περισσότερα εδώ:
impossible.works