Ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων εκφράζουν οι Ευρωπαίοι

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Έντονο προβληματισμό για θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια και κυρίως την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, εκφράζει η πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε σε δείγμα 27.000 πολιτών, οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν το απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων σε μείζον θέμα ασφάλειας.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα (72%) δηλώνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι εγγυημένος ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των e-mail τους και των άμεσων μηνυμάτων, που ανταλλάσσουν online. Επιπλέον, τουλάχιστον επτά στους δέκα ερωτηθέντες (71%) πιστεύουν ότι δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά για τις εταιρείες να μοιράζονται πληροφορίες που τους αφορούν χωρίς την άδεια τους, ακόμη κι αν αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να παρέχουν νέες υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (78%) τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό οι προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet, να είναι προσβάσιμες μόνο με την άδεια τους.

Στο μεταξύ, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (64%) χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτη συμπεριφορά να παρακολουθούνται οι online δραστηριότητές τους, ως αντάλλαγμα για απεριόριστη πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μάλιστα, τέσσερις στους δέκα (40%) τονίζουν ότι αποφεύγουν ορισμένες ιστοσελίδες, επειδή ανησυχούν ότι οι online δραστηριότητες τους παρακολουθούνται. Επίσης, περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (89%) συμφωνούν με την πρόταση ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του browser θα πρέπει να σταματήσουν να μοιράζουν πληροφορίες που τους αφορούν.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να κρυπτογραφήσουν τα μηνύματα και τις κλήσεις τους, ώστε να μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον παραλήπτη (90%).

ePrivacy

Με δεδομένες τις ανησυχίες των Ευρωπαίων, η Επιτροπή αυτήν την περίοδο προωθεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα μέτρα έχουν ως στόχο να επικαιροποιήσουν τους ισχύοντες κανόνες, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής τους σε όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την επικαιροποίηση της ισχύουσας Οδηγίας, μέσω ενός άμεσα εφαρμοστέου κανονισμού, θα παρέχεται σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ το ίδιο επίπεδο προστασίας στις ηλεκτρονικές τους επικοινωνίες.

Η Επιτροπή έχει καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επισπεύσουν τις εργασίες τους και να εξασφαλίσουν την ομαλή έγκριση τους μέχρι τις 25 Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Σκοπός είναι να τεθεί, από την ημερομηνία αυτή, στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων ένα πλήρες και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στην Ευρώπη.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr