Αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’So-VET – Social entrepreneurship as an alternative for young unemployed’’ διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα σχετικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής ήταν η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών νέων άνεργων ατόμων ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσουν και να διαχειριστούν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο (FYROM, Τουρκία, Αγγλία, Ιταλία και Σουηδία) θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη καινοτόμου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού στην κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Συνδυαστικά με τα αποτελέσματα της μελέτης, διαθέσιμη είναι και μια εκτενής αναφορά σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο που καθορίζει συναφείς δραστηριότητες καθώς και τα προβλήματα και οι προκλήσεις του κλάδου.

Προς το παρόν, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ενώ στο μέλλον θα είναι διαθέσιμα τα συνολικά αποτελέσματα από όλες τις χώρες και στα ελληνικά.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της μελέτης εδώ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr