Έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Καταγραφή αναγκών στην πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου SERFA – Services for Apprenticeships, διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού, μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» της Ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς προσφέρουν περίπου τα 2/3 των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά, συχνά δυσκολεύονται στο να παρέχουν θέσεις μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Με μια ευρωπαϊκή προοπτική, η μαθητεία / πρακτική άσκηση αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μέσα διευκόλυνσης της μετάβασης από την σχολική / πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμαστε σε εσάς ώστε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, την γνώμη σας, τις δυσκολίες, ανάγκες και επιθυμίες σας σχετικά με τον θεσμό της μαθητείας και την πρόσληψη μαθητευόμενων.

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο και να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε κι άλλες επιχειρήσεις κατά την διαδικασία πρόσληψης μαθητευόμενων.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε μόλις 10 λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.