Θέσεις εργασίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    Από: Startup Team
πηγή: impossible.works

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες (freelance) για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, πολωνικά) προς τα ελληνικά.

Η υπηρεσία νομικής μετάφρασης του θεσμικού οργάνου απαρτίζεται από 600 νομικούς και είναι επιφορτισμένη με τη μετάφραση νομικών κειμένων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει έτσι την εύρυθμη διεξαγωγή των ένδικων διαδικασιών και τη διάδοση της νομολογίας σε όλες τις γλώσσες, παρέχοντας στους πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως της γλώσσας τους, τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και νομολογία.

Εργασία για το Δικαστήριο

Το ένα τρίτο σχεδόν των κειμένων μεταφράζονται από εξωτερικούς συνεργάτες (free-lance). Πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το θεσμικό όργανο συνάπτει σύμβαση υπό τους πλέον αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας. Το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά η μεταφραστική υπηρεσία παρέχει στους free-lance την αναγκαία υποστήριξη για την επίτευξη του επιπέδου αυτού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

*Επιτυχής ολοκλήρωση ανώτερων πανεπιστημιακών σπουδών (σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (αντίγραφo σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων).
*Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής νομικής ορολογίας, καθώς και πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής.
*Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως), η οποία να αποδεικνύεται δεόντως (π.χ. με την προσκόμιση καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στον οποίον να αναγράφονται οι πελάτες, η φύση, ο όγκος, η αξία και η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών, με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων, δηλώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών κ.λπ.).
*Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοιχεί στην παραγωγή τουλάχιστον 150 σελίδων κατά τα τρία τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως.
*Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον).

Διάρκεια: 48 μήνες

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Προθεσμία: 13 Φεβρουαρίου 2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
impossible.works