Διεθνές Επιτάχυνση Καινοτομία και Στήριξη του Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί σημαντικά και εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.Με στόχο τη μείωση του αριθμού των  ανέργων νέων σε όλη την Ευρώπη, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και πρωτοβουλιών προτρέπουν στην ανάγκη για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία εξαιρετικά καινοτόμων νεοσύστατων εταιρείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο «StartUp-Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers!» έχει ως στόχο να αναπτύσει, να εξετάσει και να εφαρμόσει ένα περιβάλλον υποστήριξης για άνεργους νέους με επιχειρηματικές ιδέες. Iδιαίτερη έμφαση δίνετε σε εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Κατά την 1η διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Nagykanizsa Ουγγαρία, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, οι εταίροι του έργου από την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία συζήτησαν και συμφώνησαν για τις σημαντικότερες διαδικασίες που θα υλοποιήσουν κατά την διάρκεια του διετούς έργου ώστε να διασφαλίσουν ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Το επόμενο βήμα του έργου είναι μια έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στις πέντε συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να έχουν μια σαφή και πλήρη εικόνα σχετικά με τις δυνατότητες καινοτομίας που μπορέι να έχουν οι νέοι που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr