Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers!» , διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Ισπανία) και τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νέων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή σας στην έρευνα και συμπληρώνοντας επιτυχώς το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα είστε ανάμεσα στους υποψήφιους που θα συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στις παραπάνω χώρες. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο του ερωτηματολογίου ένα προσωπικό συνθηματικό / username (θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε αυτό το συνθηματικό) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσετε τη δυνατότητα συμμετοχής σας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε μόλις 10 λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.