Στηρίζοντας τη κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία στην Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Στην παρούσα περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα κύρια θέματα της δημόσιας πολιτικής , σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι υπάρχουν πολιτισμικοί παράγοντες που αποθαρρύνουν πάρα πολλούς ανθρώπους από την έναρξη μιας επιχείρησης και, ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί μια ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ γενικότερα.

Το έργο ‘Society Profits‘, σύμφωνα με τη στρατηγική Europe 2020,  έχει ως στόχο να συμβάλει στην φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τη δημιουργία ΤΠΕ προϊόντων με βάση τα οποία θα επιφέρουν την ανάπτυξη, την ικανότητα οικοδόμησης και συγχρόνος παγκόσμιες προκλήσεις.

Κατά συνέπεια, το έργο ‘Society Profits’ στοχεύει κυρίως στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των επιχειρηματιών μέσω ενός on-line εκπαιδευτικού μαθήματος.  Συγκεκριμένα, στο πλάισιο του έργου θα αναπτυχθεί μια σειρά on-line μαθημάτων κατάρτισης, με επίκεντρο τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αξιοποιούν τις επιχειρηματικές τεχνικές και προσεγγίσεις του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως την εξάληψη της φτώχειας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού κ.λπ.

Κατά την 1η διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 6-9 του Φεβρουαρίου, οι εταίροι του έργου από Κύπρο, η Ελλάδα και η Πορτογαλία ανέλυσαν τα παραδοτέα του έργου, τα οποία θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας on-line (e- πλατφόρμα), η οποία θα περιέχει ένα on-line εκπαιδευτικό μάθημα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επίσης, συζητήσαν και οριστικοποίησαν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού μαθήματος του οποίου η ανάπτυξη θα ξεκινήσει αμέσως μετά την πρώτη διακρατική συνάντηση.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr