Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονείμει βραβείο 150,000 EUR για την αξιοποίηση της τεχνολογικής αλλαγής

    Από: Startup Team

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2017 «Η ισότητα επανακάμπτει» (‘Equality Rebooted’) θα απονείμει 3 βραβεία των 50,000 EUR στις καλύτερες ιδέες που θα προωθούν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής αλλαγής στην Ευρώπη.

Στην Αθήνα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επίσημα τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας 2017 με σκοπό να επαναφέρει την ισότητα και να διαμορφώσει την κοινωνία του μέλλοντος, καλώντας τους Ευρωπαίους να προσφέρουν νέες, δυναμικές ιδέες για την ψηφιακή ένταξη, τη συνεργατική οικονομία, τη διασύνδεση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους Ευρωπαίους να προτείνουν καινοτομίες στα εργαλεία, υπηρεσίες και μοντέλα που θα επιτρέψουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να εκμεταλλευθούν τις πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες  και η ψηφιακή επανάσταση.

Από το 2012, στη μνήμη του Πορτογάλου πολιτικού και πρωτοπόρου της καινοτομίας Diogo Vasconcelos, ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας διοργανώνεται κάθε χρόνο με νέο θέμα, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που απασχολεί την Ευρώπη.

Η φετινή έναρξη του διαγωνισμού φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και υποδέχτηκε πρωτοπόρους στην καινοτομία από όλη την Ευρώπη. Στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν εμπειρογνώμονες που εργάζονται στην Ελλάδα και αλλού, όπως οι OpenLab Athens, Ondula, OuiShare, Fairmondo, Impact Hub Athens και Nesta.

Η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ζέπου δήλωσε: «Η αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα, η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και η ψηφιοποίηση έφεραν σημαντικές αλλαγές σε όλη την Ευρώπη, και τις βιώσαμε από κοντά και στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η κοινωνική καινοτομία έχει τη δυνατότητα να γίνει καταλύτης θετικών αλλαγών και νέων ευκαιριών σε όλη την Ευρώπη. Είμαι υπερήφανη που κηρύττω την έναρξη του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 2017 εδώ στην Αθήνα και είμαι σίγουρη ότι οι Ευρωπαίοι θα ανταποκριθούν με δημιουργικότητα στις προκλήσεις.»

Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες μεταλλάσσονται γοργά χάρη στις αλλαγές της τεχνολογίας. Εταιρείες πληροφορικής, ψηφιακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, εκμεταλλευόμενες την τεχνολογική πρόοδο και βελτιώνουν σημαντικά την αγορά εργασίας.

Ο διαγωνισμός αναζητά εμπνευσμένες ιδέες, μεγάλες και μικρές, από Ευρωπαίους πολίτες που πιστεύουν στη δημιουργία μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς και στην αξιοποίηση δεξιοτήτων και τεχνολογιών ώστε να γεφυρωθούν οι αποστάσεις στην κοινωνία μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί καινοτομίες σε εργαλεία, υπηρεσίες και πρότυπα που θα εφοδιάσουν όλα τα μέλη της κοινωνίας με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι σε θέση να ενταχθούν και να ανταγωνιστούν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία. Πιθανές ιδέες:

  • Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να βοηθήσουν την ψηφιακή οικονομία να γίνει πιο ‘ανοιχτή’ ή χρησιμοποιούν συνεργατικές λύσεις για τη μείωση των ανισοτήτων;
  • Καινοτομίες που ενδυναμώνουν τα μειονεκτούντα άτομα ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή οικονομία και να αποκτούν έσοδα από την απασχόληση ή την επιχειρηματικότητα;
  • Πρωτοβουλίες που εφοδιάζουν όσους είναι στα όρια αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες δεξιότητες για να διαμορφώσουν την οικονομία της γνώσης, όπως δημιουργικότητα, επικοινωνία ή ευκολία στην επίλυση προβλημάτων;
  • Λύσεις για την προστασία και τη στήριξη εργαζομένων με χαμηλή αμοιβή ή κατάρτιση στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επιχειρηματίες, φοιτητές, φορείς κοινωνικής καινοτομίας, σχεδιαστές, λάτρεις της υψηλής τεχνολογίας,, εκπαιδευτικούς, σε άτομα, ή ομάδες ατόμων και οργανισμούς από ολόκληρη την ΕΕ και τις χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020.

Ο διαγωνισμός θα βοηθήσει τις πλέον καινοτόμες ιδέες και προτάσεις να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα. Τριάντα από πλέον υποσχόμενες αιτήσεις θα επιλεγούν για τους ημιτελικούς και οι δημιουργοί τους θα προσκληθούν σε ακαδημία καθοδήγησης για την κοινωνική καινοτομία τον Ιούλιο στη Μαδρίτη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους.

Τα τρία πιο αποτελεσματικά έργα θα λάβουν, το καθένα, χρηματικό έπαθλο 50.000 EUR κατά την τελετή απονομής των βραβείων που θα γίνει τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Απριλίου (12:00 μμ ώρα Βρυξελλών). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition.

 

Ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να υποβληθούν εδώ: info@socialinnovationprize.eu.

 

Ακολουθήστε μας στο Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge.

European Commission launches €150,000 prize to harness technological change

2017 European Social Innovation Competition ‘Equality Rebooted’ to award three €50,000 prizes for the best ideas to spread the benefits of technological change in Europe

Today in Athens, the European Commission officially launched the 2017 edition of the European Social Innovation Competition aiming to ‘reboot’ equality and shape our future society by inspiring Europeans to provide fresh, energetic approaches to digital inclusion, collaborative economy, connectivity and skills development.

The European Commission is calling on Europeans to come up with innovations in tools, services and models that allow all members of society to acquire the appropriate skills and seize the many opportunities offered by technologies and the digital revolution.

Organised since 2012 in memory of Portuguese politician and social innovator Diogo Vasconcelos, the European Social Innovation Competition runs with a new theme each year, focused on addressing a different issue in Europe.

This year’s launch was hosted at the Benaki Museum in Athens, and brought together inspiring social innovators from around Europe. The launch event heard from experts working in Greece and beyond including OpenLab Athens, Ondula, OuiShare, Fairmondo, as well as Impact Hub Athens and Nesta.

Amalia Zepou, Vice Mayor of Athens, said: “Rising income inequality, a shifting labour market and digitalisation have brought significant change that is taking place across Europe, and we have also seen this first hand here in Greece. However, it’s now more clear than ever that social innovation has the power to catalyse positive change and new approaches around Europe. I’m proud to support the launch of the 2017 European Social Innovation Competition in Athens and I trust Europeans to come up with creative responses to these challenges.”

European societies are transforming rapidly due to technological change. Digital / ICT-based businesses, the creative industries, high tech manufacturing, and knowledge-intensive services are creating increasing value for the economy, driving and taking advantage of technological progress but also impacting the labour market significantly.

The competition is looking for inspiring ideas, large and small, from people all around Europe who believe in building a truly inclusive economy and making the most of skills and technologies to close the gap in our society.

The European Commission is looking for innovations in tools, services and models to equip all members of society with the skills they need to be able to integrate and compete in a changing economy. Ideas could include, but are not limited to:

  • New technologies and business models that make the digital economy more inclusive or use collaborative solutions to reduce inequality;
  • Innovations that empower disadvantaged people to fully participate in the digital economy and gain revenue from employment or entrepreneurship;
  • Initiatives that equip those at risk of being shut out of the labour market with the appropriate skills to shape the knowledge economy, such as creativity, communication or problem-solving;
  • Solutions to protect and support low wage/skilled workers in the evolving labour market.

The competition is open to entrepreneurs, social innovators, students, designers, makers, tech enthusiasts, educators, individuals, groups and organisations from throughout the European Union and in countries participating in the European Horizon 2020 programme.

The competition will help the most innovative ideas and projects to achieve sustainable impact. Thirty of the most promising applications will be chosen as semi-finalists and will be invited to a social innovation mentoring academy in Madrid in July to progress their ideas.

The three most effective projects will each be awarded with a prize of €50,000 at the awards ceremony in October 2017 in Brussels.

 

Applications are open until 07 April (12 noon Brussels time). For full details please visit: ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition.

For questions about applications please contact: info@socialinnovationprize.eu

Follow us on Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge