Υποτροφίες για την Υποστήριξη Οικογενειακών Επιχειρήσεων από το ALBA Graduate Business School

    Από: Startup Team

To ALBA Graduate Business School at The American College of Greece συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τις μικρές και μεσαίες Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέροντας δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του ακαδημαϊκού προγράμματος που θα επιλεγεί για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονομία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διάδοχοι των επιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή νέων καινοτόμων πρακτικών,  το ALBA Graduate Business School προσφέρει για δεύτερη χρονιά τις υποτροφίες «Next Generation Family Business Scholarship» Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν έμπρακτη προσπάθεια για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των οικογενειακών επιχειρήσεων και της επιτυχημένης διαδοχής σε αυτές.

Κάθε υποτροφία «Next Generation Family Business Scholarship» απευθύνεται σε μέλη οικογενειών που αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για τις ηγετικές θέσεις που θα κληθούν να καλύψουν στο άμεσο μέλλον. Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που καλύπτουν πολλά από τα κρίσιμα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα, όπως ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός, η επέκταση σε νέες αγορές, η διαχείριση της καινοτομίας, οι διαπραγματεύσεις, η διαχείριση ρίσκου και τα χρηματοοικονομικά.

Στο ALBA Graduate Business School έχει φοιτήσει, από την ίδρυση του το 1992, σημαντικός αριθμός εκπροσώπων Ελληνικών και ξένων οικογενειακών επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα The ALBA MBA, MSc in International Business and Management, MSc in Entrepreneurship, MSc in Shipping Management, MSc in Tourism Management και MSc in Marketing. Μέσα από τα ακαδημαϊκά προγράμματα που παρακολούθησαν είχαν την δυνατότητα να συνεργαστούν με στελέχη άλλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών, να λάβουν απαραίτητες γνώσεις για την διοίκηση της επιχείρησής τους και να διευρύνουν το δίκτυο τους. Οι μόνιμοι καθηγητές του ALBA και οι επισκέπτες καθηγητές από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια διδάσκουν μέσα από μελέτες περιπτώσεων και σύγχρονες ακαδημαϊκές έρευνες.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των αιτήσεων της υποτροφίας είναι η 31 Μαΐου 2017. Το έντυπο της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα για τις υποτροφίες του ALBA Graduate Business School στον σύνδεσμο www.alba.edu.gr/scholarships. Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται από το ALBA τόσο σε επίπεδο ΜΒΑ όσο και MSc βρίσκονται εδώ: www.alba.edu.gr/Academic.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο επιχειρηματικότητας AHEAD του ALBA Graduate Business School στο email ahead@alba.edu.gr και στο τηλέφωνο 2108964531.