Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών

    Από: Startup Team

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017, 09.00-14.30
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Bασ. Κωνσταντίνου 48)

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 
και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού), 
η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. Τσιβερτάρα θα παρουσιάσει τη συμβολή του προγράμματος MSCA 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τις αναμενόμενες προκηρύξεις.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ομότιμος Καθηγητής Κ. Αθανασίου, θα παρουσιάσει 
τις Εθνικές Δράσεις του ΙΚΥ στην προαγωγή της έρευνας μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών.

Επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος MSCA θα παρουσιάσουν τη συμβολή του προγράμματος στη σταδιοδρομία & κινητικότητα των ερευνητών 
και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα MSCA, 
καθώς και οι απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 για την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.
Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες – Πρόγραμμα εκδήλωσης:
www.ekt.gr/el/events/20679

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτεί