ΙΠΕ: Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Κύπρου στην έρευνα

    Από: Startup Team
πηγή: impossible.works

Στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά ανάμεσα στις χώρες που εξασφάλισαν χρηματοδότηση για την προετοιμασία της δημιουργίας Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας, κατατάσσεται η Κύπρος στον πίνακα αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Teaming for Excellence», το οποίο αποτελεί μέρος του πλαισίου «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Εννέα από τις τριάντα προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν πανευρωπαϊκά είναι κυπριακές. Συνολικά υποβλήθηκαν 208 προτάσεις από 15 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και 11 συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» χώρες οι οποίες είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Τα κυπριακά Δίκτυα Συνεργασίας έχουν εξασφαλίσει συνολικό ποσό άνω των 3.5 εκ. ευρώ για την πρώτη φάση της Πρόσκλησης κατά την οποία θα καταρτιστούν επιχειρηματικά πλάνα (Business Plans) για τη δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Στη δεύτερη φάση του Προγράμματος, τα εν λόγω πλάνα θα υποβληθούν στην ΕΕ, διεκδικώντας ποσό ύψους 15 εκ. ευρώ το καθένα.

Τα κυπριακά Δίκτυα που έχουν επιλεγεί συντονίζονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2), το Ινστιτούτο Κύπρου (2), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (1), ο Δήμος Λάρνακας (1) και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (1). Ένας αριθμός άλλων κυπριακών Φορέων συμμετέχουν επίσης στα πιο πάνω Δίκτυα.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ. Βασίλης Τσάκαλος, σχολίασε ως «μέγιστης σημασίας την επιτυχία αυτή», εξηγώντας ότι «λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της χώρας και τον πολύ ανταγωνιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος, η επιτυχία της Κύπρου αποδεικνύει την ποιότητα του κυπριακού ερευνητικού δυναμικού και την ισχυρή δέσμευση τόσο των Φορέων όσο και της Πολιτείας»«Αξίζει να σημειωθεί» πρόσθεσε ότι «τις πρώτες τρεις θέσεις στην πανευρωπαϊκή κατάταξη κατέλαβαν κυπριακές προτάσεις, η επόμενη πιο πετυχημένη χώρα έχει τέσσερις προτάσεις, ενώ άλλες χώρες με μεγαλύτερο μέγεθος και παρελθόν στην έρευνα δεν βρίσκονται στον Πίνακα».

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συνδέσει διεθνούς φήμης ερευνητικά ινστιτούτα από χώρες με ισχυρή παράδοση στην έρευνα και την καινοτομία με φορείς από χώρες με αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας ή η ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων και γενικότερα η βελτίωση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας των χωρών αυτών ούτως ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, το ΙΠΕ υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως προεπισκόπηση προτάσεων, υποστήριξη στην εξεύρεση συνεργατών καθώς και ευρύτερα καθοδήγηση στην ετοιμασία προτάσεων. Το ΙΠΕ παρείχε υπηρεσίες προεπισκόπησης για τις περισσότερες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Teaming for Excellence» ενώ όλες οι προτάσεις έλαβαν δήλωση εθνικής υποστήριξης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, αρμόδιας αρχής στην Κύπρο για θέματα Έρευνας.

***
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
impossible.works