Στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με μαθητεία

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συχνά δυσκολεύονται να παρέχουν ευκαιρίες μαθητείας. Μερικές από τις πιο συχνές αιτίες είναι: η έλλειψη υποδομών κατάρτισης και του υπεύθυνου προσωπικό για την εποπτεία των μαθητευόμενων, καθώς και η ανεπαρκής τεχνογνωσία και ικανότητα για τη διαχείριση πολύπλοκων κανόνων, του εργατικού δικαίου και των διοικητικών απαιτήσεων.

Το έργο SERFA «Services For Apprenticeships» στοχεύει στην:

  • Καλύτερη κατανόηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την εμπλοκή τους με τα συστήματα μαθητείας όταν προσφέρουν θέσεις εργασίας,
  • Προσδιορισμός των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που προκύπτουν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια,
  • Υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαδικασία εντοπισμού των δυνατοτήτων τους να προσφέρουν θέσεις μαθητείας για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας και τα συναφή οφέλη αυτών,
  • Από κοινού σχεδιασμός των υπηρεσιών, των εργαλείων και τα προϊόντων που είναι ικανά να συμβάλουν στην εξάλειψη των εμποδίων και υποστήριξη τους στην προσφορά μαθητείας και
  • Προώθηση της αξίας της μαθητείας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την απασχόληση μαθητευόμενων.

Η 2η συνάντηση για το έργο SERFA έλαβε χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 7 και 8 Μαρτίου.

Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Σλοβενία ​​είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε κάθε χώρα και αφορούσε στην καταγραφή των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία. Επίσης συζήτησαν σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το έργο. Τέλος, συζήτησαν σχετικά με την Μεθοδολογία Μεσιτείας Δεξιοτήτων που θα αναπτυχθεί εντός των προσεχών μηνών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr