Με τα ελληνικά χρώματα στη Μάλτα η κρητική OpenIchnos

    Από: Startup Team

Με τα ελληνικά χρώματα μεταβαίνει στην Μάλτα η OpenIchnos, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων στις 5 και 6 Απριλίου του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET), με τη συμμετοχή των υπουργών Ανταγωνιστικότητας όλων των χωρών της ΕΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Μαλτέζικης προεδρίας.

Η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος των Startups είναι βασική προτεραιότητα της Μαλτέζικης προεδρίας και αυτή η συνάντηση έχει ως σκοπό την προβολή προς τους υπουργούς, του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές Startups.

Η επιλογή της OpenIchnos από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρευρεθεί στη Μάλτα με στόχο τη συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Startups σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ενδυνάμωση της καινοτομίας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας.

OpenIchnos to represent Greece in the Malta COMPET event

 

OpenIchnos, a Greek startup company based in Crete, will participate at the two-day event of COMPET in Malta, April 5-6, an event which will bring together EU Competitiveness ministers in the framework of the Maltese EU presidency.

Strengthening the startups ecosysttem is a basic priority of the Maltese presidency and this meeting aims to present to EU ministers the environment in which European startups operate. Openichnos is a tracking device designed for placement on maritime and other assets. Both the software and hardware of the tracking device is manufactured in Greece.

The selection of OpenIchnos by the European Commission to participate in the Malta event, encourages our team to continue its efforts.