Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και η σημασία του

    Από: Startup Team

Η αναζήτηση εργασίας στις χώρες της Ευρώπης αποτελεί καθημερινότητα. Ωστόσο, πέρα από τα βασικά προβλήματα (π.χ. ανταγωνισμός), που αντιμετωπίζει κανείς στην εύρεση μιας θέσης εργασίας, υπάρχει ένα ζήτημα που φαίνεται τυπικό, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό δεν είναι άλλο από την επιβεβαίωση ότι πράγματι ισχύουν τα προσόντα που έχετε αποκτήσει από κάποιο πρόγραμμα. Κι αν αυτό είναι ευνόητο για το πτυχίο κάποιας Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, είναι δύσκολο να υπάρξει αποδοχή από το εξωτερικό προσόντων από άλλους φορείς, για τους οποίους δεν υπήρξε μέχρι σήμερα πρόβλεψη για επίσημη πιστοποίηση.

Εδώ έγκειται η σημασία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Πρόκειται για ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς μεταξύ των κρατών-μελών, το οποίο συνδέει τα εθνικά συστήματα ή πλαίσια προσόντων. Αυτό που κάνει είναι να καλύπτει όλων των επιπέδων τα προσόντα, σε όλα τα επίπεδα και υποσυστήματα της εκπαίδευσης γενικά. Στόχος αυτού του πλαισίου είναι να καθιστά κατανοητά τα προσόντα που αποκτά κανείς από μια εκπαιδευτική διαδικασία σε διαφορετικές χώρες και συστήματα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργατών στην Ευρώπη.

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέχρι στιγμής έχουν εισχωρήσει οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο (Φλάνδρα και Βαλλονία), Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπόλοιπες χώρες αναμένεται να ενταχθούν το 2017-18.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με άλλα λόγια, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στην εργασιακή μετακίνηση των πολιτών της Ευρώπης. Όχι μόνο αυτό, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και εγγύηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένας φορέας, π.χ. το E-learning του ΕΚΠΑ. Επομένως, αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά κριτήρια για να επιλέξει κανείς τόσο φορέα όσο και πρόγραμμα.